Peatükk 1.3 (Inimeseõpetus 1. kl)

Minu välimus

Soovitused tegevusteks

1. Kehaosade nimetused ja asukoht

Õpetaja nimetab ja näitab kehaosa. Lapsed kordavad nimetust ja näitavad enda keha peal. Kehaosad: pea, kael, keha, käed, jalad, juuksed, nägu. Näoosad: silmad, nina, suu, kõrvad.

Keha või näo osade kokkupanek tervikpildiks põrandal, laual või tahvlil.

NB! Ainsuse ja mitmuse eristamine ja kasutamine.

2. Liigutused kehaosadega

Üks osalejatest nimetab, mida peab kehaosaga tegema, teised täidavad korralduse. Alustab õpetaja: nt „Pilguta silmi kaks korda!“ jne.
​NB! Ainsuse ja mitmuse eristamine: nt „Tõsta oma käsi!“, „Tõsta oma käed!“

3. Mäng

Lapsed tegutsevad korralduse järgi. Gruppide moodustamisel lähtutakse mingist välisest tunnusest: nt „Kõik punase pluusiga lapsed panevad käed kokku. Sinise pluusiga lapsed panevad jalad kokku“ jne.

4. Võrdlemine

Lapsed vaatlevad ja võrdlevad kaaslasi. Ühiselt leitakse, mille poolest on lapsed klassis omavahel sarnased ja erinevad.

1. MARI

 1. Mari joonistas endast värvilise pildi. Näita pildil: nägu, suu, nina, silmad, kulmud, juuksed.
 2. Vasta õpetaja küsimustele Mari kohta: Mis värvi on...?

Tööleht

Vaata pilte. Värvi Mari pilt samasuguseks.

2. PEEGEL

Uuri ennast peeglist.

PEEGEL

Ülesanne 1

 1. Vaata suurt pilti. Kes on pildil?
 2. Vaata väikseid pilte. Mis kehaosa on pildil? Nimeta.
 3. Leia suurelt pildilt sama koht. Näita.
 4. Näita enda kehal sama koht. Nimeta.

JUUKSED

KAEL

KÄSI

NÄGU

KEHA

JALG

Ülesanne 2

 1. Vaata pilte. Mis on pildil?
 2. Mida paned kätte? Mida jalga? jne
 3. Ühenda paarid.

Ülesanne 3

Leia paariline. Lohista.

Vaata, kas said samasugused tulemused.

3. PUHAS LAPS

 1. Oma keha eest peab hoolitsema. Vaata pilte. Mida teeb laps pildil? Näita ja nimeta.
 2. Mida sina iga päev teed? Mida teed mitu korda päevas? Mida teed koolis? Mida teed kodus? Aruta koos teistega.

Ülesanne 4

Mida sina iga päev teed? Vajuta sobivale pildile.

Tööleht

Palun oota