Peatükk 1.4 (Inimeseõpetus 1. kl)

Tere!

1. SIIM

 1. Vaata pilti. Pildil on Siim. Siim on poiss. Siim on 7-aastane. Ta õpib 1. klassis.
 2. Vasta õpetaja küsimustele. (Küsimused Siimu kohta: Kes on pildil? Siim on... (poiss või tüdruk)? Kui vana on Siim? Siim õpib...)
 3. Tutvusta ennast kaaslastele.

TERE! MINA OLEN SIIM.
​MA OLEN 7-AASTANE.

2. TERE

 1. Kuula. Näita sobivat pilti. 
Õpetajale
 1. Siim läks hommikul kooli. Kodust välja minnes kohtas Siim naabri-tädi. Ta ütles naabrile: „Tere!“. Mida naabri-tädi vastas? Mida ütled sina hommikul emale-isale? Naabrile?
 2. Siim jõudis kooli. Ta läks trepist üles. Trepil tuli vastu naine lapsega. Siim ütles... Mida Siim ütles? Mida naine vastas? Mida ütled sina kooli tulles teistele riidehoius? Koridoris?

2. Siim teretab alati. Siim on viisakas. Siim läheb oma klassi. Seal on õpetaja ja teised lapsed. Mida ütleb Siim klassi jõudes? Mida ütled sina hommikul klassi tulles?

MINA ÜTLEN ALATI „TERE!“

3. SIIM JÕUAB KLASSI

1. Kuula: Siim jõudis klassi. Uksest sisse tulles ütles Siim kõva häälega jälle: „Tere!“ Õpetaja ütles: „Tere, Siim.“ Ka teised lapsed hõikasid: „Tere, tere!“ Mida ütles Siim uksest sisse tulles? Mida vastas Siimule õpetaja? Mida vastasid teised lapsed? Kuidas veel võib kokku saades öelda?

2. Vaata väikseid pilte. Kes on pildil? Leia suurel pildil sama inimene. Näita.

3. Ühte last ei olnud väikestel piltidel. Keda ei olnud? Märgi suurel pildil.

Ülesanne 1

 1. Vaata pilte. Näita: rõõmus nägu, kurb nägu.
 2. Siim ütles kõigile: "Tere!". Teised lapsed olid rõõmsad.
 3. Leia rõõmus nägu. Vajuta pildile.

Tööleht. Värvi sobiv pilt.

Soovitused tegevusteks:

 1. Rütmisalm või laul teretamisest. Nt P. Aimla luuletus „Tere hommikust!“ või mõni muu salm
  ​Kuulamine, rütmi plaksutamine.
 2. Dramatiseering.
  ​Tere ütlemise harjutamine. Terele vastamise harjutamine. Erinevad teretused.
 3. Reeglites kokku leppimine.
  ​Mida teeme, kui klassi siseneb: 1) külaline, 2) kaaslane või oma õpetaja?

4. SIIM LÄHEB KOJU

1. Kuula. Näita sobivat pilti.

Õpetajale
 1. Siim oli koolis terve päeva. Pärast tunde hakkas Siim koju minema. Ta ütles kõigile klassis: „Head aega!“. Mida teised vastasid?
 2. Siim pani endale riidehoius jope selga. Siis ütles ta riidehoiu-tädile... Mida ütles Siim tädile? Mida tädi vastas?

2. Mida ütled sina klassist ära minnes?

Tööleht. Värvi Siimu tee koju.

Tööleht

Palun oota