Töömees Anatoli

1. ANATOLI

 1. Pildil on onu Anatoli. Onu Anatoli töötab koolis töömehena.
 2. Vasta õpetaja küsimustele.

MINU NIMI ON ANATOLI.
MA OLEN KOOLI TÖÖ-MEES.​

Ülesanne 1

1. Vaata väikseid pilte. Mis on pildil? Näita. Nimeta.

2. Mis tööriistu on sinu kodus? Vali sobiv vastus.

ONU ANATOLI TÖÖ-VAHENDID

 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI

2. TÖÖD KOOLIS

Vaata pilte. Mida töömees koolis teeb? Millega? Kus?

1.

2.

3.

4.

Ülesanne 2

Vaata tööriistade pilte. Näita ja nimeta. Ühenda pilt sobiva tööriistaga.

3. ANATOLI TELEFON

1. Kuula. Näita õiget pilti.

Õpetajale

(1.) Ühel päeval hakkas töömees Anatoli ukselukku parandama. Ta pani oma telefoni koridori aknalauale. (2.) Anatoli läks kruvikeerajat tooma. (3.) Onu Anatoli jõudis tagasi. Tema telefon oli aga aknalaualt kadunud.

2. Vasta õpetaja küsimustele. (Sh: Mida tundis onu Anatoli, kui telefon oli kadunud?)

1.

2.

3.

Ülesanne 3

 1. Mis juhtus telefoniga? Vaata pilte. Vali, kas jah- või ei-vastus.
 2. Mis veel võis telefoniga juhtuda?
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI

4. LEITUD ASI

1. Kuula.

Õpetajale.

Roosi ja Lilli läksid kunstiklassi. Äkki nägid nad koridori aknalaual telefoni. Kedagi koridoris ei olnud. Tüdrukud arutasid omavahel. Nad otsustasid viia telefoni õpetaja kätte.

2. Mida sa arvad tüdrukute käitumisest? Arutle kaaslastega.

3. Kuula.

Õpetajale

Õpetaja kuulas tüdrukute jutu ära. Ta võttis telefoni oma kätte. Õpetaja lubas uurida, kelle telefon see on. Õige varsti saigi onu Anatoli oma telefoni kätte.

Praktiline tegevus ja aruteluteemad

 1. Asjade kaotamine ja leidmine. Käitumine asja leidmisel. Käitumine asja kaotamisel. Vastavateemalised dramatiseeringud.
 2. Oma asjade järelevalve.
 3. Varastamine. Varastamise ja leidmise erinevus.

Ülesanne 4

Järjesta pildid.

5. ANATOLI TÄNAB

Mida ütles onu Anatoli õpetajale?

ANATOLI

1. AITÄH!

2. PALUN!

ÕPETAJA

Tööleht

Palun oota