Peatükk 6.5 (Inimeseõpetus 1. kl)

Kokk Siiri

1. SIIRI

 1. Pildil on Siiri. Siiri töötab kooli sööklas kokana.
 2. Vasta õpetaja küsimustele.

MINU NIMI ON SIIRI.
MINA OLEN KOOLIS KOKK.​

Ülesanne 1

 1. Vaata pilte. Mis koht on pildil? Näita ja nimeta.
 2. Kus töötab kokk Siiri? Näita ja nimeta. Vali õige pilt.

Ülesanne 2

1. Vaata väikseid pilte. Mis on pildil? Näita. Nimeta.

2. Mis köögiriistu on sinu kodus? Märgi sobiv vastus.

SIIRI TÖÖ-VAHENDID

 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI
 • JAH
 • EI

Ülesanne 3

 1. Vaata slaide. Mis on pildil? Nimeta.
 2. Mis asi ei sobi ritta? Miks? Vajuta selle pildi peale.

2. KOOLI SÖÖKLAS

 1. Kuula. Näita õiget pilti.
  ​(1.) Siiri pani sööklas lauale terve kausitäie õunatükke. (2.) 1. klassi lapsed tulid sööma. Supp oli väga maitsev. (3.) Lapsed hakkasid õunu võtma. Mida näed 3. pildil? Mis juhtus?
 2. Vasta õpetaja küsimustele.
 3. Kuidas peaks õunu jagama?

1.

2.

3.

3. KÕIK SAAVAD ÕUNA

Kuula: Õpetaja aitas lastel õunatükke jagada. Nüüd said kõik lapsed võrdselt õuna.

TÖÖLEHT

Värvi õunad ühesuguseks.

Tööleht

Praktiline tegevus

 1. Kommide jagamine klassis. Kommide serveerimine, kaaslasele pakkumine. Palumine, tänamine. Võrdselt jagamine.
 2. Rollimängud: „Käitumine sööklas“, „Toidu eest tänamine“, „Toidu küsimine ja ulatamine“.
Palun oota