Peatükk 6.6 (Inimeseõpetus 1. kl)

Iga töö on vajalik

1. AMETID KOOLIS

1. Kes on pildil? Mis tööd ta koolis teeb?

2. Mis riided on ... seljas?

SIIRI ON
​KOKK

ANATOLI ON
TÖÖ-MEES​

INNA ON
KORISTAJA​

Mis on väikestel piltidel? Nimeta. Kes selle asjaga töötab?

Ülesanne 1

Ühenda töötaja ja töövahend. Lohista pildile.

Ülesanne 2

1. Vaata pilti. Mis on pildil juhtunud? Kuula õpetaja jutukest iga pildi kohta. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Kelle poole pöördud? Vali sobiv inimene.

 • TÖÖ-MEES
 • KOKK
 • KOKK
 • KORISTAJA
 • KORISTAJA
 • KOKK
 • TÖÖ-MEES
 • KORISTAJA
 • TÖÖ-MEES
 • KORISTAJA
 • KORISTAJA
 • TÖÖ-MEES

3. Kuidas küsid abi? Mida ütled pärast?

2. RIIDED

1. Inna, Anatoli ja Siiri teevad tööd oma tööriietes. Mis riideid nad kannavad? Näita ja nimeta.

2. Miks peab tööd tehes kandma tööriideid?

3. Kooli kevadkontserdil olid lapsed väga üllatunud. Nad nägid kooli töötajaid peoriietes.

Mis on Siiril / Anatolil / Innal seljas? Näita ja nimeta.

Ülesanne 3

Ühenda pildipaarid. Lohista.

3. ESEMED

1. Mis on väikestel piltidel? Näita ja nimeta.

2. Kas leiad suurelt pildilt samad esemed? Märgi need esemed, mis on ka suurel pildil.

Tööleht

Palun oota