Peatükk 1.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Tervitamine ja hüvastijätmine

Vahendid soovituslike praktiliste tegevuste jaoks:

 • Peegel (enda näoilmete vaatlus).
 • Kaardid õpitud tervitus- ja hüvastijätuväljenditega (rühmitamine/valik pildi ja väljendi juurde).

1. Näo-ilmed 

 1. Võrdle pilte. (*Juuksed, silmad, nina, suu.)
 2. Missugune tuju on poisil? Loe. Vali sobiv lause.
 3. Mis võis teha poisi rõõmsaks/kurvaks?
 • LAPS ON KURB.
 • POISS ON RÕÕMUS.
 • LAPS ON KURB.
 • POISS ON RÕÕMUS.

Tee erinevaid nägusid. Matki õpetajat. Vaata enda nägu peeglist. Jälgi suud ja silmi.

2. Teretamine

Õpetaja ja Sille

1. Vaata. Vasta küsimustele.

 • Kes olid klassis?
 • Kelle poole vaatas õpetaja?
 • Mis sõnad õpetaja ütles?
 • Kas laps ütles tere?

2. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

MIKK

1. MINA ÜTLEN „TERE!“
2. MA OLEN VIISAKAS.​

ÜTLEN TERE = TERETAN

3. Tere, tere sulle

1. Kuula salmi.

 • Mitu korda sa kuulsid sõna TERE?

2. Loe. Leia sõnad "TERE". Klõpsa hiirega sõnadel.

3. Korda salmi.

 • Rõõmsalt / tõsiselt.
 • Vaikse / kõvema häälega.
 • Koos rütmi plaksutamisega.

4. Teretan. Jätan hüvasti

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Loe.

3. Kuula. Lõpeta õpetaja lause. 

Nt: Poiss läheb päeval mänguväljakule. Ta ütleb teistele lastele …

 1. TERE!
 2. TERE HOMMIKUST!
 3. TERE PÄEVAST!
 4. TERE ÕHTUST!
 1. HEAD AEGA!
 2. HEAD PÄEVA!
 3. NÄGEMIST!
 4. HOMME NÄEME!

MÄNG. Liigu! Seis! Tervita!

5. Viisakas käitumine

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele. 

2. Vaata 2. pilti.  Mida võis öelda õpetaja (õpilane)?

1.

2.

 1. VAATA SILMA!
 2. ÜTLE JULGE HÄÄLEGA TERE!
 3. ÜTLE VASTU TERE!

HARJUTA. Tervitamine ja sobiv käitumine: viisakas teretamine klassiruumi sisenemisel; hüvasti jätmine koolist lahkumisel.

6. Viisakad vastused 

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.  

2. Kuula tegelaste rääkimist. Kas vastus sobib?

 • SOBIB
 • EI SOBI
 • SOBIB
 • EI SOBI
 • SOBIB
 • EI SOBI
 • SOBIB
 • EI SOBI

3. Loe tegelase sõnad. Mida sobib vastu öelda? 

(*Abiks kaardid õpitud väljenditega.)

HARJUTA. Väljendite ütlemine dialoogis, intonatsioon õpetaja eeskujul.

Tööleht

Palun oota