Peatükk 1.2 (Inimeseõpetus 2. kl)

Mina

Vahendid mängude jaoks: sildid laste ees- ja perekonnanimedega, pall.

1. Miia ja Ott

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Loe laste ütlused. (Õpetaja lisab saatelaused.) Vasta õpetaja küsimustele.

 • Kes küsib (räägib, vastab)?
 • Mida ... küsib (ütleb, vastab)?
Õpetajale (saatelaused). KLÕPSA SIIN!
 1. Miia küsis poisi nime. Loe!
 2. Poiss ütles oma nime. ...
 3. Otil oli ka küsimus. ...
 4. Miia vastas küsimusele. ...
 5. Ott kiitis Miia nime. ...
 6. Miia tänas Otti. ...

MIS SU NIMI ON?

OTT.

MIS SINU NIMI ON?

MINA OLEN MIIA.

SUL ON ILUS NIMI.

AITÄH!

3. Loe lause. Vali sobiv ütlus. 

1. OTT KIITIS MIIA NIME.

 • MIS SINU NIMI ON?
 • SUL ON ILUS NIMI.

2. MIIA TÄNAS OTTI.

 • MINA OLEN MIIA.
 • AITÄH!

TA ON VIISAKAS LAPS.

4. Vasta küsimustele.

 • Milline laps on Ott (Miia)?
 • Kes lastest oli viisakas?

2. Küsimus ja vastus 

1. Loe. Võrdle.

 • Võrdle laste küsimusi (sõnade arv, sõnade järjekord).
 • Võrdle laste vastuseid. Kes vastas ühe sõna? Kes vastas lause?

KÜSIMUS

VASTUS

3. Eesnimi ja perekonnanimi

1. Loe. Vasta küsimustele.

 • Mis on poisi nimi?
 • Mis on poisi eesnimi?
 • Mis on poisi perekonnanimi?

2. Loe. Vali õige sõna.

1. TERE!
2. ​MINU NIMI ON MIKK PILVIK.

1. EES-NIMI ON 

2. PERE-KONNA-NIMI ON 

3. POISI NIMI ON  

MÄNG. Eesnimi ja perekonnanimi.

3. Mis on sinu nimi? Loe ja trüki.

1. MINU EES-NIMI ON .

2. MINU PERE-KONNA-NIMI ON .

4. Laste välimus

1. Loe sõnad. Lohista õige pildi juurde.

 • HALLID SILMAD
 • PIKAD JUUKSED
 • SININE SÄRK

5. Minu välimus

1. Millised on sinu juuksed? 

 • Loe sõnad.
 • Moodusta laused. Vali mõlemast tulbast üks sõna (1. ja 2. veerust).
 • PIKAD
 • LÜHIKESED
 • SIRGED
 • LOKKIS

JUUKSED

 1. MINU JUUKSED ON ___ JA ___.
 2. MUL ON ___ ___ JUUKSED.

2. Loe. Ütle lünka sobivad sõnad. 

3. Trüki sõnad.

1. MUL ON   JUUKSED.

2. MINU SILMAD ON .

3. TÄNA ON MUL SELJAS  .

6. Vanus

1. Loe. Vasta küsimustele.

 • Mida Mikk ütles? 
 • Mida Mikk küsis?

2. Vasta Miku küsimusele.

1. MINA OLEN 8-AASTANE.
2. KUI VANA OLED SINA?​

3. Võrdle enda ja Miku vanust

 • Loe sõnad.
 • Loe. Täida lüngad. 

1) NOOREM

2) VANEM

3) SAMA VANA

1. MINA OLEN -AASTANE.

2. MA OLEN  KUI MIKK.

MÄNG. Sarnasused ja erinevused (juuksed, silmad, riietus; vanus). Rühmade moodustamine õpetaja korralduste järgi.

7. Küsime ja vastame

1. MIS ON SINU NIMI?

2. KUI VANA SA OLED?

3. MIS KOOLIS SA KÄID?

4. MITMENDAS KLASSIS SA ÕPID?

5. MIDA SULLE MEELDIB TEHA?

1. Loe. Küsi küsimus teise lapse käest.

2. Vasta küsimustele.

MÄNGKüsin ja vastan.

8. Mina ja minu klass

1. Vaata pilti.

 • Mitu last on pildil?
 • Kus lapsed on?
 • Mida lapsed teevad?

2. Võrdle pilte (õp suunamisel).

3. Millises ruumis on hea õppida? Vali pilt. 

SIIN ON HEA ÕPPIDA ...

 • PILT 1
 • PILT 2

4. Vasta küsimustele.

 • Kes õpivad sinu klassis? Ütle nimed.
 • Kes koristab sinu klassiruumi?
 • Kuidas saavad lapsed koristajat aidata?
 • Mida sina saad oma klassis teha?

Tööleht

Palun oota