Peatükk 1.5 (Inimeseõpetus 2. kl)

Tegevused koolis 

Vahendid mängude jaoks: tähekaardid (mäng „Meie nimed“); taskurätik või kangatükk (mäng „Naer“).

1. Nädalapäevad

1. Nimeta nädalapäevad. Leia jooniselt õiged ringid.

Õpetajale (näiteid korraldustest)
 • Nimeta kõik nädalapäevad.
 • Nimeta nädalapäevad: ... (teisipäev kuni reede; ... jne).
 • Nimeta tagurpidi järjekorras: ... (laupäev kuni kolmapäev; ... jne).

2. Vasta küsimustele.

 • Mis päevadel sa käid koolis?
 • Mis päevadel sa puhkad?

3. Kuula lauseid. Võta värvipliiatsid.

 • Kuula lauset. Mis värvi on asi?
 • Vali õige värvipliiats. Pane see pliiats lauale.
 • Mitu pliiatsit panid lauale?
 • Mis värvi pliiatsit sul ei olnud?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tööleht. Kuula lauseid. Vali värv ja nädalapäev. Värvi joonisel ringid.

Õpetajale (Kuulamisülesande laused)
 1. Neljapäeval seisis õues punane buss.
 2. Esmaspäeval oli Miial roheline kleit.
 3. Pühapäeval oli kausis oranž apelsin.
 4. Teisipäeval olid taevas sinised pilved.
 5. Mikk nägi reedel valget autot.
 6. Mikul olid kolmapäeval pruunid püksid.
 7. Miia kinkis laupäeval emale kollase lille.

2. Tunnid koolis

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mis tund on lastel?
 • Mida lapsed teevad ... tunnis?
 • Mis asju on vaja selles tunnis?
 • Mida teeb õpetaja tunnis?

1.

MAATIKA

2.

ÕPETUS

3.

UUKA

2. Võta lahti oma päevik.

 • Näita päevikus: …päev.
 • Mitu tundi sul on …päeval?
 • Mis tunnid on sul ...päeval?
 • Mitmes tund on täna matemaatika? (jne)

3. Mulle meeldib. Mulle ei meeldi

1. Loe (A). Vasta küsimustele. Vali tundide nimetused.

 • Mis tund sulle meeldib?
 • Mida sulle meeldib selles tunnis teha?

2. Loe (B). Vasta küsimustele. Vali tundide nimetused.

 • Mis tund sulle ei meeldi?
 • Mis sulle ei meeldi selles tunnis?

A. MULLE MEELDIB

 • 1. EESTI KEEL
 • 2. MATEMAATIKA
 • 3. KUNST
 • 4. TÖÖ-ÕPETUS
 • 5. MUUSIKA
 • 6. LOODUS-ÕPETUS
 • 7. INIMESE-ÕPETUS
 • 8. KEHALINE KASVATUS

B. MULLE EI MEELDI

 • 1. EESTI KEEL
 • 2. MATEMAATIKA
 • 3. KUNST
 • 4. TÖÖ-ÕPETUS
 • 5. MUUSIKA
 • 6. LOODUS-ÕPETUS
 • 7. INIMESE-ÕPETUS
 • 8. KEHALINE KASVATUS

3. Mis tund meeldib sulle kõige rohkem? Loe. Trüki tunni nimetus.

MINU LEMMIK-TUND ON 

4. Vasta küsimustele.

 • Mida sa teed veel koolis?
 • Mida sulle meeldib teha vahetunni ajal?

4. Vahetunnid

1. Loe sõnad.

2. Kus sina oled vahetunni ajal?

KUS?

1. ÕUES

3. KORIDORIS

2. KLASSIS

4. SÖÖKLAS

3. Vaata pilte. Vasta küsimustele. Ütle lause (õpetaja abiga).

 • Mida … teeb? (Mida ... teevad?)
 • Kus lapsed ...? 
 • Mis tuju on lapsel?

5. Sõbralikud lapsed

1. Mis pildil on sõbralikud lapsed? Märgi sobivad pildid.

2. Kes lastest kiusab? Mida ta teeb?

SÕBRALIKUD LAPSED ON ...

*Vestlus. Kiusamisest teatamine: (a) keegi kiusab mind, (b) näen, et teist kiusatakse.

6. Mängud

Vabal ajal võib mängida.

1. Vaata pilte. Loe sõnad.

 • Vaata pilte. Mis mängu sa soovid mängida?
 • Kutsu teised lapsed mängima.
1. MEIE NIMED
2. NAER
3. NIME-RONG

MÄNG. Mängu valik. Ettepanekud kaaslastele.

Tööleht

Palun oota