Peatükk 1.6 (Inimeseõpetus 2. kl)

Inimesed koolis

Soovitused praktilisteks tegevusteks ja vahendid:

 • Õpetajate fotod, kaardikesed õppeainete nimetustega. (Fotode ja nimetuste sobitamine).
 • Õppekäik koolimajas (ruumid, inimesed). Koolitöötajate tervitamine.

1. Õpetajad koolis

1. Kes on sinu õpetaja? Loe. Lõpeta laused.

1. MINU ÕPETAJA NIMI ON ...

2. TA ÕPETAB MULLE ...

Soovitus. Õpetajate fotode ja õppeainete nimetuste kaartide sobitamine.

2. Loe Miku laused. Vasta õpetaja küsimustele.

1. KOOLIS TÖÖTAVAD ÕPETAJAD.
2. SIIN TÖÖTAB VEEL PALJU INIMESI.​

2. Teised töötajad koolis

1. Vaata pilti. Loe. Lohista nimetus õige pildi peale.

 • Kes on pildil?
 • Mida ... teeb koolis? 
 • ARST
 • TÖÖ-MEES
 • KORISTAJA
 • KOKK

2. Kes töötavad sinu koolis? Loe. Vali pildi all sobivad sõnad. 

 • Naine on ...
 • Mees on ...

3. Loe. Lõpeta laused.

 • 1. MINU ÕPETAJA
 • 2. KORISTAJA
 • 3. KOKK
 • 4. ARST
 • 5. TÖÖMEES
 • 1. MINU ÕPETAJA
 • 2. KORISTAJA
 • 3. KOKK
 • 4. ARST
 • 5. TÖÖMEES

MINU KOOLIS

A. NAINE ON (kes?) _______ .

B. MEES ON (kes?) _______ .

3. Töötajad meie koolis

1. Kes veel töötavad koolis?

Vaata pilti. Loe.

1. DIREKTOR

2. ÕPPE-JUHT

3. SEKRETÄR

4. RAAMATU-KOGU-HOIDJA

2. Kes töötavad sinu koolis? Loe. Vali pildi all sobivad sõnad.

 • Naine on ...
 • Mees on ...

3. Loe. Lõpeta laused.

 • 1. DIREKTOR
 • 2. ÕPPE-JUHT
 • 3. SEKRETÄR
 • 4. RAAMATU-KOGU-HOIDJA
 • 1. DIREKTOR
 • 2. ÕPPE-JUHT
 • 3. SEKRETÄR
 • 4. RAAMATU-KOGU-HOIDJA

MINU KOOLIS

A. MEES ON (kes?) _______ .

B. NAINE ON (kes?) _______ .

Soovitus. Õppekäik koolimajas (ruumid, inimesed). Koolitöötajate tervitamine.

4. Kelle asjad?

1. Kelle tööasjad?

Loe. Lohista pilt õige sõna kõrvale.

 • KORISTAJA
 • ARST
 • TÖÖ-MEES
 • KOKK
 • ÕPETAJA

5. Tervitamine koolis

1. Loe Miia sõnad. Keda Miia teretab koolis? 

2. Vasta küsimustele.

 • Sa tulid hommikul kooli. Keda sa nägid koolis kõige esimesena?
 • Kellele sa ütlesid täna „tere“?

MINA TERETAN KOOLIS KÕIKI.

HARJUTA. Koolitöötajate ja kaaslaste teretamine. Hüvastijätmine koolipäeva lõpus.

6. Teatamine. Abi küsimine

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mida …teeb? (Mis juhtus lapsega?)
 • Kus…?
 • Missugune on lapse tuju?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Soovitus. Õpilastel on pildid (emotsioonide kaardid), tõstavad vastuseks neid. 

2. Vaata pilti. Mis sa arvad …?

 • Kellele laps räägib koolis?
 • Kes saab aidata koolis?
 • Mida laps räägib (küsib / palub)?
 • Kuidas … aitab last?

HARJUTA. Teate (palve, soovi) edastamine koolitöötajale. Tänamine abi korral.

Tööleht

Palun oota