Peatükk 2.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Liiklusmärgid, valgusfoor 

Soovituslikud praktilised tegevused ja vahendid:

 • Õppekäik liikluses.
 • Vahendid võimalike mängude jaoks: punane, kollane ja roheline ketas (mäng „Valgusfoor“.)

1. Liiklus meie ümber

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele. Näita pildil.

 • Kes kõnnib (seisab)?
 • Kus kõnnib (seisab)? 
 • Kes (mis) sõidab? Kus sõidab?

2. Loe sõna. Näita pildil õige koht.

INIMESED

SÕIDUKID

1) SÕIDU-TEE

2) KÕNNI-TEE

3) ÜLE-KÄIGU-RADA

4) LIIKLUS-MÄRK

1. KÕIK LIIGUVAD KINDLAS KOHAS.

2. SEE ON LIIKLUS.

2. Liiklusmärgi tunnused

1. Vaata. Missugune on liiklusmärk?

 1. Märgi kuju on nelinurk.
 2. Märgi peal on sinine ruut.
 3. Ruudu peal on valge kolmnurk.
 4. Kolmnurga peal on must ülekäigurada.
 5. Ülekäigurajal kõnnib inimene.

2. Vaata pilte.

 • Mis liiklusmärk on sinu kooli lähedal? Vali pilt.

3. Õpi tundma liiklusmärke.

* Vaatlus õpetaja suunamisel (märgi kuju, värvus, kujutis).

MINU KOOLI LÄHEDAL ON ...

Tööleht. Värvi liiklusmärkide pildid.

3. Liiklusmärgid 

1. Mis liiklusmärgid need on?

 • Loe.
 • Lohista pilt õige sõna juurde.
 • BUSSI-PEATUS
 • ÜLE-KÄIGU-RADA
 • LAPSED
 • RATTA-TEE, JALG-TEE

2. Mis kujundid on pildil?

3. Mis kujuga on liiklusmärk? Lohista märgi pilt õige kujundi juurde.

4. Valgusfoor

1. Kuula. „Kolm sõpra“ (E. Esop)

2. Loe.

KOLM SÕPRA
E. Esop

KOLMEKESI ON NAD REAS.

 • ÜKS KEELAB: „STOPP!“
 • TEINE ANNAB NÕU: „OOTA VEIDI!“
 • KOLMAS LUBAB: „MINE, MINE!“

3. Vaata pilti. 

 • Mitu valgusfoori on pildil?
 • Mis värvi tuli põleb fooris? Lohista ring pildi peale.

MÄNG. Valgusfoor

5. Sõidutee ületamine

1. Loe lause. Näita õiget pilti.

 • Trüki pildi juurde lause number. (Number ilma punktita.)

1. TEE PEAL ON ÜLE-KÄIGU-RADA.

2. TEE ÄÄRES ON LIIKLUS-MÄRK.

3. TEE ÄÄRES ON VALGUS-FOOR.

2. Kus sina lähed üle tee?

3. Kuidas sa lähed üle sõidutee?

MÄNG. Ületa sõidutee!

Tööleht

Palun oota