Peatükk 3.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Minu kodu

1. Erinevad majad

1. Võrdle pilte. 

 • Missugune maja on pildil? Vali mõlema pildi juurde 2 sõna.
 • Ütle lause erinevate sõnadega.

1.

 • VÄIKE
 • SUUR
 • MADAL
 • KÕRGE

2.

 • VÄIKE
 • SUUR
 • MADAL
 • KÕRGE

PILDIL ON _____ MAJA.

2. Vaata pilti. Vasta küsimustele. 

 • Mitu korrust on majal?
 • Mis kasvab (kasvavad) maja kõrval (taga, ees)?
 • Mis seisavad (on) maja ees?
 • Kus see maja asub? (maal, linnas)

2. Laste kodud

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. MINA ELAN MAAL.
2. MINU KODU ON KÄRU KÜLAS.​
3. MEIE MAJAS ELAB ÜKS PERE.​

MIKK

1. MINA ELAN PÄRNU LINNAS.
2. MINU KODU ON MAI TÄNAVAL.​

3. MEIE MAJAL ON 5 KORRUST.
4. MAJAS ELAB PALJU PERESID.​

MIIA
 • MAAL ELAB 
 • LINNAS ELAB 

2. Kus lapsed elavad? Loe. Lohista õige pildi kõrvale.

3. Minu kodu

1. Loe sõnad. 

2. Kus on sinu kodu? Loe lause. Vali lünka sobiv sõna.

1) MAAL–LINNAS

2) KÕRGES–MADALAS

1. MINA ELAN .

2. MINU KODU ON  MAJAS.

4. Postkast ja ümbrik

1. Vaata. Vasta õpetaja küsimustele.

 • Kus oli postkast?
 • Mis asjad olid postkastis?
 • Kes võttis postkastist kirja välja?
 • Kellele see kiri oli?
 • Kuidas sai kiri postkasti?

2. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Kus on postkast?
 • Mille paneb kirjakandja postkasti?

1. AIA KÜLJES ON ...

2. KIRJA-KANDJA ...

5. Nimi ja aadress

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. POST-KASTIS ON ÜMBRIK​​.
2. SELLE PEAL ON NIMI JA AADRESS.​

2. Vaata ümbriku pilti. Loe.

 • Kes sai selle kirja?

3. Loe. Leia õige koht ümbriku pildil.

 • Vali lünka õiged sõnad (numbrid). 
 1. NIMI 
 2. AADRESS
  1. TÄNAVA NIMI 
  2. MAJA NUMBER 
  3. KORTERI NUMBER 
  4. LINNA NIMI 
  5. SIHT-NUMBER 

6. Minu nimi ja aadress

1. Vasta küsimustele.

 • Mis on sinu nimi? 
 • Mis on sinu aadress?

2. Vali sobiv variant (A, B, C). Trüki oma nimi ja aadress. 

A. ELAN LINNAS

1. MINU NIMI 

2. TÄNAVA NIMI 

3. MAJA NUMBER 

4. KORTERI NUMBER 

5. LINNA NIMI 

B. ELAN KÜLAS

1. MINU NIMI 

2. TALU NIMI 

3. KÜLA NIMI 

C. (Muu asula)

1. MINU NIMI 

2. TÄNAVA NIMI 

3. MAJA NUMBER 

4. KORTERI NUMBER 

5.  NIMI 

MÄNG. Kop-kop, kus elad?

7. Ruumid ja asjad

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mis ruumid on selles majas?
 • Mis asjad on ruumides?

2. Mis ruumid on sinu kodus?

8. Lapse tuba

1. Vaata pilti. Mis asjad on lapse toas?

2. Võrdle pilte (õpetaja suunamisel).

1.

2. 

KORRAS TOAS ON HEA OLLA.

Tööleht. Värvi pilt "Korras tuba".

3. Vasta küsimustele.

 • Mis asjad on sinu toas?
 • Milline on sinu tuba – korras või segamini?
 • Kes koristab sinu tuba/kodu?
 • Mida sina teed korda oma toas/kodus?

Tööleht

Palun oota