Peatükk 3.2 (Inimeseõpetus 2. kl)

Minu pere

1. Miia pere pilt

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mitu inimest on pildil?
 • Mitu looma on pildil? 

2. Vasta küsimustele. Loe nimed.

 • Kes on selles peres täiskasvanud?
 • Miia ema nimi on ... (Miia isa ...)
 • Kes on selles peres lapsed?
 • Laste nimed on ...

1) LAPSED

 • SIIM
 • MIIA
 • KAILI

2) TÄIS-KASVANUD

 • KADRI
 • KUIDO

2. Miia pere

1. Loe Miia lause. Leia pildil õige koht.

1. PILDIL ON MINU PERE.
2. MUL ON ON EMA JA ISA.
​​3. MEIE PERES ON 3 LAST.

4. MEIL ON KODUS LOOMAD.
5. NEED ON KITI JA REKU.

2. (2. slaid) Miia ütles loomade nimed.

 • Mis nimed Miia ütles?
 • Mis loomad on Miia peres?

3. Loe lause. Vali lünka sobiv sõna.

1. KITI ON  NIMI.

2. REKU ON  NIMI.

3. PILDIL EI OLE .

3. Poeg ja tütar

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Loe laused Vali õiged pildid.

1) POEG

2) POJAD

3) TÜTAR

4) TÜTRED

1. ISA JA EMA TÜTAR ON ....

 • KAILI
 • SIIM
 • MIIA

2. EMA JA ISA POEG ON ...

 • MIIA
 • KAILI
 • SIIM

4. Õde ja vend

1. Vaata pilte. Vasta küsimustele.

 • Kes on pildil?
 • Mitu last on selles peres?

2. Loe lause. Vali lünka sobiv sõna

SAMAS PERES ON 3 LAST.

MIIA

KAILI

SIIM

1. MIIA ÕDE ON 

2. MIIA VEND ON 

3. MIIAL ON  ÕDE.

4. MIIAL ON  VEND.

5. KAILI ÕE NIMI ON 

6. KAILI VENNA NIMI ON 

7. KAILIL ON  ÕDE.

8. KAILIL ON  VEND.

9. SIIMUL ON  ÕDE.

10. ÜHEL ÕEL ON PATSID. SEE ON 

11. TEINE ÕDE ON 

12. SIIMUL EI OLE 

5. Miku pere pilt

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mitu inimest on pildil? 
 • Kes on selles peres lapsed?
 • Kes on selles peres täiskasvanu?

1) LAPSED

 • MIKK
 • KÄRT

2) TÄIS-KASVANU

 • RAIN

6. Miku pere

1. Loe Miku lause. Näita pildil.

MIKK

KÄRT

isa RAIN

1. PILDIL ON MINU PERE.
2. MUL ON ÜKS ÕDE.
3. MEIE ELAME KOOS ISAGA.​​

3. Vasta küsimustele.

 • Kes on Raini poeg? (... tütar?)
 • Mis on Miku õe nimi?
 • Mis on Kärdi venna nimi?

7. Erinevad pered

1. Loe sõnad.

2. Vaata pilte. Mitu inimest on peres?

 • Trüki lünka õige number.

1) __ INIMENE

2) __ INIMEST

3) __ PERE-LIIGE

4) __ PERE-LIIGET

 INIMEST

 PERE-LIIGET

 INIMEST

 PERE-LIIGET

 INIMENE

2. Lohista pildid õigesse järjekorda. Alusta kõige suuremast perest.

KÕIGE SUUREM PERE → … → …

8. Minu pere

Joonista pilt oma perest.

1. Kes on sinu peres? Loe. Lõpeta laused.

2. Vasta küsimustele.

 • Mitu last on teie peres?
 • Mitu õde sul on?
 • Mitu venda sul on? 

1. MINU NIMI ON _____ .

2. MINU EMA NIMI ON _____ .

3. MINU ISA NIMI ON ______ .

4. MUL ON VEND / VENNAD: _____ .

5. MUL ON ÕDE / ÕED: _____ .

3. Loe. Vali vastus: JA või EI.

Kui vastus on JA, siis märgi see lause.

A. VANA-VANEMAD

 • 1. MUL ON VANA-EMA.
 • 2. MEMM ELAB MEIE KODUS.
 • 3. MUL ON VANA-ISA.
 • 4. TAAT ELAB MEIE KODUS.

B. LOOMAD KODUS

 • 5. MEIE KODUS ON LOOMAD.

Tehke kokkuvõte klassi laste koduloomadest.

Tööleht

Palun oota