Peatükk 3.4 (Inimeseõpetus 2. kl)

Vanemate ametid

Vahendid soovituslike praktiliste tegevuste jaoks:

 • Pildid rühmitamiseks (õpitud köögiviljad, puuviljad, marjad).

1. Miia ema töö

1. Vaata pilti. Loe. 

 • Mis tööd teeb Miia ema?
 • Kes Miia ema on? (Mis amet on ...?)
 • Kus õmbleja töötab (õues / ruumis)?

1. MINU EMA ÕMBLEB RIIDEID.
2. TA ON ÕMBLEJA.​

ÕMBLEJA TÖÖTAB 

 • ÕUES
 • RUUMIS

2. Õmbleja asjad

1. Vaata pilte ülesandes. Mis asjad on piltidel?

2. Mis asju on vaja õmblejal?

 • Loe. Lohista pilt sõna juurde.
 • Moodusta laused.

ÕMBLEJAL ON VAJA … (mida?)

 • NÕE­LA
 • KÄÄ­RE
 • NIITI
 • MÕÕ­DU-LINTI
 • ÕMB­LUS-MASI­NAT

3. Miku isa töö

1. Vaata pilti. Loe.

 • Mis tööd teeb Miku isa?
 • Kes on Miku isa? (Mis amet on ...?)
 • Kus Miku isa töötab (õues, ruumis)?

1. MINU ISA TÖÖTAB KODUS.
2. TA ON TALU-MEES.
3. ISA KASVATAB TAIMI.​​

TALU-MEES TÖÖTAB 

 • ÕUES
 • RUUMIS

4. Talumehe asjad

1. Vaata pilte ülesandes. Mis asjad on piltidel? (Masinad. Tööriistad.)

2. Mis asju on Miku isal vaja?

 • Loe. Lohista pilt sõna juurde.
 • Moodusta laused.

TALU-MEHEL ON VAJA … (mida?)

 • REHA
 • KÕB­LAST
 • LABI­DAT
 • KOM­BAI­NI
 • TRAK­TO­RIT

3. Vasta õpetaja küsimustele. Moodusta laused (õp abiga).

 • Millega mees riisub heina? (… kaevab maad? jne)
 • Mida … teeb rehaga? (labidaga? jne) 
 • Mis taimed kasvavad põllul (aias)?

MÄNG. Taimed ja viljad. Arva ära: mis tegevused?

5. Kodused inimesed

1. Loe laste laused. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Kes on lapse naaber? Vali sobiv pilt.

1. MEIE PERE NAABER           EI KÄI TÖÖL.
2. TEMA EI SAA TÖÖD TEHA.​

1. MEIE NAABER EI KÄI TÖÖL.
​2. TAL ON KODUS VÄIKE LAPS.​

 • MIKU NAABER
 • MIIA NAABER
 • MIKU NAABER
 • MIIA NAABER

6. Vanemate ametid

1. Loe. Õpi küsima.

2. Mis tööd teeb sinu ema / isa?

 • Küsi kodus küsimusi. 

KÜSIN KODUS:

 1. MIS TÖÖD SA TEED?
 2. KUS SA TÖÖTAD?
 3. MIS ASJU ON SUL TÖÖL VAJA?

MÄNG. Uurija.

Tööleht

Palun oota