Peatükk 3.3 (Inimeseõpetus 2. kl)

Tegevused kodus

1. Erinevad tegevused kodus

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mitu inimest on pildil? Mitu last ...?
 • Kus … on? (õues / toas)
 • Mida … teeb / teevad? Kellega koos …?

1.

2.

MINA SÕIDAN ÕUES RATTAGA.

2. Mida lapsed veel teevad kodus? Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. KODUS MA ÕPIN.
2. ISA AITAB MIND.​

2. Loomad kodus

1. Loe. Mis loomadest Mikk rääkis?

2. Mis loomad on Miku kodus? Vali pildid.

1. MEIL ON VASIKAD JA PÕRSAD.
2. MA ANNAN NEILE TOITU.​

 • PÕRSAD
 • VARSAD
 • VASIKAD

3. Vaata pilte. Mis loom on pildil? Mida laps teeb?

1.

2.

4. Vasta küsimustele.

 • Mida sina teed kodus / õues / toas?
 • Mida sa teed koos emaga / isaga / õega / vennaga)?
 • Mis loom(ad) on sinu kodus?
 • Kuidas sina hoolitsed looma eest?

3. Asjad ja tegevused

1. Mis on pildil? Mida saab teha selle asjaga?

PESU-MASIN

TOLMU-IMEJA

NUGA, LÕIKE-LAUD

TALDRIK, NUUSTIK

2. Kuula heli. Järjesta pildid helide järjekorras.

1. 

2.

3.

4.

4. Aitame üksteist

1. Vaata pilti. Mida inimesed teevad? Loe. Vali sobivad sõnad.

2. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mis tööd isa teeb?
 • Mida teeb ema / tütar / poeg?
 • Mis tööd on veel vaja teha? Kes seda võiks teha?

1. TÖÖD TEEB 

 • EMA
 • ISA
 • TÜTAR
 • POEG

2. PUHKAB

 • EMA
 • ISA
 • TÜTAR
 • POEG

3. Vasta küsimustele.

 • Kuidas sina koristad kodus? (Mida sa oskad teha?)
 • Keda sina aitad kodus? 
 • Mida sina aitad teha?

5. Ohud kodus

1. Vaata pilti.

 • Vasta õpetaja küsimustele.
 • Leia pildil ohukohad. Nimeta ese. Kus on selle asja õige koht?

2. Loe sõnad. 

 • (Slaid 2). Trüki lünka vastav täht. 

1. TÖÖTAB ELEKTRIGA. = E

2. KUUM ASI = K

3. TERAV ASI = T

4. ARSTI-ROHI = A

5. PUHASTUS-VAHEND = P

Tööleht

Palun oota