Peatükk 3.6 (Inimeseõpetus 2. kl)

Pere ja sugulased

Kokkuvõtted teemal „Pere ja sugulased“. 

Soovitused:

 • Töölehest on võimalik koostada oma pere raamat.
 • Illustreerimine sobib kunsti-/tööõpetuse tundides või kodus koos vanematega.

1. Minu pere

1. Loe. Vali sobivad sõnad.

1. MEIE PERES ON 

 • EMA
 • ISA
 • 1 LAPS
 • LAPSED

2. MUL ON 

 • 1 ÕDE
 • MITU ÕDE
 • 1 VEND
 • MITU VENDA

2. Loe. Trüki pereliikmete nimed.

*Kui pereliiget pole, siis jäta tühi lünk.

NIMED

1. ISA: 

2. EMA: 

3. ÕDE / ÕED: 

4. VEND / VENNAD: 

2. Minu vana-vanemad

1. Loe. Vali lünka sobiv vastus.

1. MUL  VANA-EMA.

2. MUL  VANA-ISA.

3. Minu tädid ja onud

1. Loe.

 • Vali lünka sobiv sõna.
 • Trüki lünka nimed. 

1. MUL   TÄDI. 

2. MUL   TÄDI-LAPSI.

3. TÄDID ON (nimed): .

4. TÄDI-LAPSED ON (nimed): .

1. MUL   ONU. 

2. MUL   ONU-LAPSI.

3. ONUD ON (nimed): .

4. ONU-LAPSED ON (nimed): .

Tööleht

Palun oota