Peatükk 4.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Aasta 

Vahendid soovituslike praktiliste tegevuste jaoks

 • Kalender, õpilaspäevik (nädalapäevad, kuud).

1. Aasta-ajad

1. Vaata pilte. 

 • Mis aastaaeg on pildil? Vali nimetus.
 • Mille järgi otsustasid?

2. Loe sõnad (kevadel ... jt). Vaata pilti. Moodusta laused (õpetaja abiga).

 1. Tunnused looduses.
 2. Inimeste tegevus.
 • SUVI
 • TALV
 • KEVAD
 • SÜGIS
 • SUVI
 • SÜGIS
 • TALV
 • KEVAD
 • KEVAD
 • SÜGIS
 • SUVI
 • TALV
 • SÜGIS
 • TALV
 • KEVAD
 • SUVI

1) KEVADEL ...

2) SUVEL ...

3) SÜGISEL ...

4) TALVEL ...

3. Loe. Lõpeta laused. Trüki lünka number ja sõnad.

1. Eestis on (mitu? aasta-aega.

2. Need aasta-ajad on  ja .

3. Praegu on (mis aasta-aeg?.

2. Aastas on 12 kuud

1. Vaata pilti. Loe.

1. KUU TAEVAS

2. KUU AASTAS

2. Vaata ja kuula. Vasta õpetaja küsimustele.

12 kuud

3. Kuud aastas

1. Vaata joonist.

 • Mitu kuud on aastas kokku?
 • Kuula nimetusi ja korda.

2. Vasta õpetaja küsimustele.

 • Mis kuu on aastas esimene?
 • Mis on aasta viimane kuu?
 • Mis kuu on praegu? Mitmes kuu on see aastas?

(1.–3. kuu)

(4.–6. kuu)

(7.–9. kuu)

(10.–12.)

1. Eestis on 4 aasta-aega

2. Ühes aastas on 12 kuud.

MÄNG. Aastaaegade nimetused. 

4. Aasta-ajad ja kuud

1. Vaata ja kuula. Vasta õpetaja küsimustele.

Aasta-ajad ja kuud

2. Vaata pilte. Järjesta.

 • Loe. 
 • Järjesta kuude nimetused. Lohista pildid õigesse järjekorda.

1. TALVE-KUUD

 • JAANUAR
 • DETSEMBER
 • VEEBRUAR

2. KEVAD-KUUD

 • APRILL
 • MÄRTS
 • MAI

3. SUVE-KUUD

 • JUUNI
 • AUGUST
 • JUULI

4. SÜGIS-KUUD

 • SEPTEMBER
 • NOVEMBER
 • OKTOOBER

5. Erinevad kuud ja sündmused

1. Korda õpetaja järgi.

(Nt: jaanuar - jaanuarikuus - jaanuaris).

2. Loe. Lõpeta lause. Vali õige pilt. 

1. Uus aasta algab ...

 • MÄRTSIS
 • JUUNIS
 • JAANUARIS

2. Kooli-aasta algab ...

 • SEPTEMBRIS
 • JUULIS
 • JAANUARIS

3. Emade-päev on ...

 • APRILLIS
 • MAIS
 • JUUNIS

4. Isade-päev on ...

 • VEEBRUARIS
 • JUULIS
 • NOVEMBRIS

5. Jõulu-pühad on ...

 • AUGUSTIS
 • DETSEMBRIS
 • OKTOOBRIS

6. Sõbra-päev on ...

 • DETSEMBRIS
 • VEEBRUARIS
 • JUULIS

6. Liikuvad pühad

1. Vaata pilti. Mis päev (püha) see on?

2. Mis kuus on see päev sel aastal? Loe. Vali kuu nimetus.

1.

2.

1. VASTLA-PÄEV on sel aastal ....

 • JAANUARIS
 • VEEBRUARIS
 • MÄRTSIS

2. MUNADE-PÜHAD on sel aastal ...

 • MÄRTSIS
 • APRILLIS
 • MAIS

7. Kuu, nädalad ja päevad

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Ühes kuus on palju päevi.
2. Need on nädala-päevad.​

E

T

K

N

R

L

P

(Mitu?) __ päeva on üks nädal.

2. Nimeta nädalapäevad.

(Erinevas järjekorras, nt K - L; R - E)

1. Aastas on 12 kuud.

2. Igas kuus on nädalad.

3. Igas nädalas on 7 päeva.

Soovitus. Kuud ja nädalapäevad kalendris ja/või õpilaspäevikus (otsimine, nimetamine).

MÄNG. Õige järjekord.

Tööleht

Palun oota