Peatükk 4.2 (Inimeseõpetus 2. kl)

Minu sünnipäev

Soovituslikud praktilised tegevused ja vahendid

 • Kalender (sünnipäeva kuu ja kuupäeva otsimine).

1. Kuu ja päevad

1. Vasta küsimustele.

 • Mis aastaaeg on praegu?
 • Mis kuu on praegu?
 • Mis nädalapäev on täna?

1) AASTA-AEG

2) KUU

3) NÄDALA-PÄEV

2. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Igal päeval on oma number.
2. See number on kuu-päev.
3. Kuu-päevi näitab kalender.​​

2. Miku ja Miia sünnipäevad

1. Loe. Vasta küsimustele. 

 • Mis aastaajal on ... sünnipäev?
 • Mis kuus on ... sünnipäev?

1. Minu sünni-päev on kevadel.
2. See päev on 4. mai.​

 4. = NELJAS 

1. Minu sünni-päev on 10. juuli.
2. Siis on suvi.​

      10. = KÜMNES 

2. Loe. Vasta küsimustele.

 • Mitmes mai on Miku sünnipäev?
 • Mitmendal mail on Miku sünnipäev?
 • Mitmes juuli on Miia sünnipäev?
 • Mitmendal juulil on Miia sünnipäev?

MIKU SÜNNI-PÄEV

MIIA SÜNNI-PÄEV

4. MAI =

NELJAS mai

10. JUULI =

KÜMNES juuli

4. MAIL =

NELJANDAL mail

10. JUULIL =

KÜMNENDAL juulil

Leia kalendris õige päev: Miku sünnipäev; Miia sünnipäev.

3. Sünnipäevad

1. Millal on lapse sünnipäev?

 • Loe. Lohista õige pildi juurde.
 • Ütle laused.

2. Loe. Võrdle. Vali lünka õige sõna.

 • Kelle sünnipäev on varem?
 • Kelle sünnipäev on hiljem?

1. MIIA sünni-päev on 

2. MIKU sünni-päev ...

 • SUVEL, 10. JUULIL
 • KEVADEL, 4. MAIL

VAREM

HILJEM

1. Mikul  on  sünni-päev  kui  Miial.

2. Miial  on  sünni-päev  kui  Mikul.

4. Laste vanus

1. Loe. Vasta küsimustele.

 • Mitmeaastane on Mikk praegu?
 • Kui vanaks saab Mikk maikuus?
 • Kui vana on Miia praegu?
 • Kui vanaks saab Miia juulikuus?

1. Praegu ma olen 8-aastane.
2. Mais saan ma 9.​

1. Juulis ma saan 9-aastaseks.
2. Praegu ma olen 8-aastane.​

2. Loe. Lõpeta laused.

Sünnipäev: oli ära, tuleb veel.

Vanused: noorem, vanem, sama vana.

PRAEGU ON (mis kuu?) .

1. Miia  sünni-päev 

2. Miku  sünni-päev 

3. Miia on  kui Mikk.

4. Mikk on  kui Miia.

5. Minu sünnipäev

1. Loe. Lõpeta laused.

VANUS ja AASTA-AEG 

1. Ma olen praegu -aastane. 

2. Sünni-päeval saan ma -aastaseks.

3. Minu sünni-päev on 

SÜNNI-PÄEVA KUU ja KUU-PÄEV

1. Minu sünni-päeva kuu on ...

 • JAANUAR
 • VEEBRUAR
 • MÄRTS
 • APRILL
 • MAI
 • JUUNI
 • JUULI
 • AUGUST
 • SEPTEMBER
 • OKTOOBER
 • NOVEMBER
 • DETSEMBER

2. Minu sünni-päeva kuu-päev on .

6. Sama kuu sünnipäevad

*Lapsed ja õpetaja tegid klassis sünnipäevade kalendri. Lapsed kirjutasid paberile oma sünnipäeva kuupäeva. Kõik, kellel on samas kuus sünnipäev, on ühel pildil.

1. Vaata pilti.

 • Mis kuus on nende laste sünnipäev?
 • Kelle sünnipäev on märtsis?
 • Mitmes märts on .... sünnipäev?

RIIN

ÜHEKSAS (9.)

SIIM

KAHE-TEIST-KÜMNES (12.)

MARTA

VIIES (5.)

2. Kelle sünnipäev on kõige varem? Järjesta laste sünni-päevad. Lohista.

3. Võrdle. Vali lause lõpp.

 • 9. märts – RIIN
 • 5. märts – MARTA
 • 12. märts – SIIM

1. Kolmel lapsel on sünni-päev .

2. Sama on lastel .

3. Erinev on neil .

MÄNG. Laste rivi (sünnipäevade kuude ja kuupäevade järgi). 

7. Õnnitlused sünnipäevaks

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mida laps kingib sõbrale?
 • Mida laps soovib sõbrale?
 • Kuidas laps õnnitleb oma sõpra?

HARJUTA. Kaaslase õnnitlemine sünnipäeva puhul. Vastamine õnnitlusele.

Tööleht

Palun oota