Peatükk 4.4 (Inimeseõpetus 2. kl)

Päevakava 

Soovituslikud praktilised tegevused ja vahendid.

Kellade pildid – järjestamine õpetaja korralduse järgi.

1. Öö ja päev

1. Mis aeg on kujutatud pildil?

2. Kuula. Kas lause on õige või vale?

3. Leia õiged laused.

 • Loe lause. Kas on õige või vale?
 • Märgi ära õige lause.
 • Paranda vale lause. Loe see õigesti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Õiged laused on ...

 • 1. Praegu on meil öö.
 • 2. Koolis me õpime päeval.
 • 3. Öösel on õues pime.
 • 4. Päeval on taevas tähed ja kuu.
 • 5. Päeval on õues valge.
 • 6. Valgust annab meile päike.

2. Öö-päev

1. Vaata joonist.

 • Loe sõnad.
 • Ütle kellaajad. Trüki numbrid (1-12). 

ÖÖ + PÄEV = ÖÖPÄEV

Soovitus. Kellaaegade piltide järjestamine. (Nt: kell 2 kuni 6.)

Kell näitab sama aega 2 korda öö-päevas.

Kesk-ööl algab uus nädalapäev.

2. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

3. Nädala-päevad

1. Vasta küsimustele.

 • Mis nädalapäevadel sa oled koolis?
 • Mitu koolipäeva on ühes nädalas?

2. Vaata joonist. Loe. Trüki lünka nädalapäeva täht.

 • Mis päev on täna?
 • Mis päev on homme (ülehomme)?
 • Mis päev oli eile (üleeile)?

Nädala-päevad

E

T

K

N

R

L

P

4. Hommik ja õhtu

1. Loe. Vasta küsimustele.

Vanaema pilt. HOMMIK

 1. Mis kell algab vanaema hommik?
 2. Mida memm teeb hommikul?
 3. Mis kell sina hommikul ärkad?
 4. Mida sina teed hommikul?

Miia isa pilt. ÕHTU

 1. Millal algab Miia isa õhtu?
 2. Mida isa Kuido teeb õhtul?
 3. Mis kell algab sinu õhtu?
 4. Mida sa teed õhtul?

1. Minu hommik algab kell 7.
2. Hommikul ma loen aja-lehte.​

1. Minu õhtu algab kell 5.
2. Siis lõpeb minu töö-päev.
3. Õhtul ma jooksen õues koeraga.​​

5. Miia koolipäevad

1. Mis nädalapäevadel käib Miia koolis?

 • Ütle päevad õiges järjekorras.
 • Trüki igasse lünka päeva nimetuse algustäht (E jt).
 • Mitu koolipäeva on ühes nädalas?

2. Vaata tabelit. Loe. Mida Miia teeb hommikul (päeval, õhtul)?

MINU PÄEV     

HOMMIK 

7.00 kuni 8.00

Ärkan. Pesen. Söön. Lähen kooli.

8.00 - 12.00

Olen koolis. Söön koolis.

PÄEV

12.00 kuni 2.00

Käin huvi-ringis.

2.00 - 4.00

Vaba aeg. Olen õues.

4.00 - 7.00

Õpin. Söön. Mängin pilli.

ÕHTU

7.00 kuni 9.00

Aitan ema ja isa. Vaba aeg.

9.00

Pesen. Lähen magama.

Soovitus. Järjesta kella-aegade pildid (päevakavas märgitud ajavahemikud).

6. Miia huvi-alad 

1. Loe. Mis huvi-ringides Miia käib?

2. Vaata pilte.

 • Mis trenni teeb Miia?
 • Mis lauamängu mängib Miia?
 • Mis pilli mängib Miia?

Miiale meeldib

1) muusika-kool

2) male-ring

3) trenn

3. Mis päevadel on Miial huviringid? 

 • Vaata tabelit. Vali piltide juurde õiged nädalapäevade tähed.
 • Moodusta laused (õpetaja abiga).

E

T

K

N

R

male

muusika

male

muusika

trenn

 • E
 • T
 • K
 • N
 • R
 • E
 • T
 • K
 • N
 • R
 • E
 • T
 • K
 • N
 • R

7. Erinevad pillid

1. Vaata pilte. Mis pill on pildil? Lohista pilt õige sõna juurde.

2. Mis pilli mängib Miia?

 • TRUMM
 • VIIUL
 • KLAVER

3. Kuula. Mis pilli heli sa kuuled? Vali õige sõna.

 • TRUMM
 • VIIUL
 • KLAVER
 • KLAVER
 • VIIUL
 • TRUMM
 • TRUMM
 • KLAVER
 • VIIUL

8. Laste tegevused. Vaba aeg

1. Vaata pilte. Mida lapsed teevad vabal ajal? (Kus …? Kellega koos …?)

Laps vaatas telefoni.

Ta põrkas vastu posti.

2. Mis tegevused meeldivad sulle? Vali pildid. 

Mulle meeldivad need tegevused ...

3. Milline on sinu päev?

 • Mida sina teed koolipäevadel?
 • Kuidas sina aitad kodus oma vanemaid? 

4. Mida sina teed vabal ajal?

 • Mida sa teed üksi?
 • Mida sa teed teistega koos?

Tööleht

Palun oota