Peatükk 5.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Eestimaa. Eesti sümbolid

1. Eestimaa

1. Vaata Eesti kaarti.

2. Loe.

See on Eesti kaart.

1. Eesti

2. Eesti-maa

3. Eesti riik

3. Leia rägastikus linnade nimed.

Rägastikus vajuta sõna esimesele tähele ja viimasele tähele.

LINNAD EESTIS

TARTU,  TALLINN,  PÄRNU,  VALGA,  NARVA  

2. Kodukoht Eestimaal

1. Loe.Vasta küsimustele. 

 • Kus elab Miia? (Kus asub Miia kodu?)
 • Kus elab Mikk? (Kus asub Miku kodu?)

1. Mina elan Eesti riigis.
2. Minu kodu on Pärnu linnas.​

1. Mina elan Eesti-maal.
2. Minu kodu on Käru külas.​

2. Loe. Vali lünka õige sõna.

Pärnu

Käru

Eesti

1. MIIA KODU

2. MIKU KODU

 • RIIK: 
 • LINN: 
 • RIIK: 
 • KÜLA: 

3. Vaata Eesti kaarti. Vasta küsimustele.

 • Kus elab Miku pere?
 • Mõnikord käib Mikk ka linnas. Mis linn jääb Miku kodu lähedale?

3. Mina elan Eestis

1. Kus sina elad? Loe. Lõpeta laused.

Kasuta lausetes erinevaid sõnu.

KUS?

1. Mina elan ___ .

2. Minu kodu on ___ .

 • Eestis
 • _______ linnas
 • Eesti-maal
 • _______ külas
 • Eesti riigis
 • _______s

2. Loe. Trüki puuduvad sõnad.

1. Mina elan (mis riigis?.

2. Minu kodu on (kus?.

4. Liikumine kodust kaugemale

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Eestis on tore elada.
2. Mina ja memm elame Võrus.​

2. Vaata pilte. Vasta küsimustele. 

 • Mikk läheb memmele ja taadile külla. Kuidas ta saab minna? Vali pildid.
 • Miia läheb memmele ja taadile külla. Kuidas ta saab minna?

Mikk saab minna taadile külla ...

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

5. Eesti lipp

1. Vaata ülesannet. 

 • Mitu lipu pilti on?
 • Leia Eesti lipu pilt. Vali.
 • Mis värvid on Eesti lipul?
 • Mis on teistel piltidel valesti?

Eesti lipp on ...

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Tööleht. Värvi Eesti lipp. 

6. Eesti lipp lehvib

1. Vaata fotot. Loe.

 • Mis on fotol?
 • Kus lehvib Eesti lipp?

1. LINN – Tallinn

2. TORN – Pikk Hermann

3. Lipp lehvib Pika Hermanni tornis. 

Tööleht. Värvi pilt.

7. Lipu-päev

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Vaata videot. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Meil on lipu-päevad.
2. Siis heiskame ​Eesti lipu.

Lipu heiskamine 

3. Loe laused. Vasta lausega.

 • Millal tõuseb lipp torni tippu?
 • Millal on lipp torni tipus?
 • Millal langeb lipp?

1. HOMMIK. → Lipp tõuseb torni tippu.

2. PÄEV. → Lipp lehvib torni tipus.

3. ÕHTU. → Lipp langeb.

8. Eesti lipu värvid looduses

1. Vaata pilte. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Loe sõnad. Moodusta laused (õpetaja eeskujul). *Pildil on ... jne.

Sa näed looduses Eesti lipu värve. 

1.

 • sinine taevas
 • valged pilved

2.

 • sinine rukki-lill

3.

 • must muld

4. 

 • valge puu-koor

5.

 • valge lumi

6. 

 • mustad suled
 • valged suled
 • sinised suled

9. Rahvus-lill ja rahvus-lind

1. Vasta küsimusele. Näita õiget pilti.

 • Mis lind on pildil?
 • Mis lill on pildil?

2. Loe. Vali lünka sobiv sõna.

rahvus-LILL

rahvus-LIND

1. Eesti rahvus-lind on .

2. Eesti rahvus-lill on .

Tööleht. Värvi pildid.

10. Rahva-riided

1. Vaata fotot. Loe.

 • Mida inimesed teevad?
 • Mis peol nad on?
 • Mis riided on inimestel seljas?
 • Mis neil on jalas?

1. Laulu-pidu

2. Tantsu-pidu

2. Mis on pildil? (Need on ... See on ...)

PASTEL        PASTLAD

Vaadelge kodukoha rahvariideid (esemed, esemete värvus).

Tööleht

Palun oota