Peatükk 7.2 (Inimeseõpetus 2. kl)

Asjad ja prügi

Vahendid soovituslike praktiliste tegevuste jaoks

 • Pakendid (nende vaatlus, pakendimärkide otsimine).
 • Erinevast materjalist esemed ja pakendid (nende sorteerimine materjali järgi).

1. Asjad toas

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Mis ruum on pildil?
 • Kas see tuba on korras?
 • Kas kõik asjad on õiges kohas?
 • Mida on vaja teha …?
 • Mis asjad laps koristab ära?

Tööleht. Värvi pilt korralduste järgi. 

2. Prügi

Meil kõigil tekib prügi.

1. Vaata pilte. Mis on pildil?

2. Kuhu prügi jõuab? Lohista pildid õigesse järjekorda. 

 • PRÜGI-MÄGI
 • PRÜGI-KAST
 • PRÜGI-AUTO
Selgitused õpilasele (KLÕPSA SIIN)

Prügi on väga palju. Kõik see prügi ei mahu prügimäele. Kogume prügi erinevatesse kohtadesse.

3. Joogi-pakendid

1. Vaata pilte. Mis jook on selles pakis (pudelis, purgis, kilekotis)?

1.

2.

3.

4.

5.

2. Loe Miku sõnad. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Ostan poest joogi.
2. Joon selle ära.
3. Alles jääb tühi pakend.​​

PAKEND - PAKENDID

1) pudel

2) pakk

3) purk

4) kile-kott

3. Loe sõnad. 

4. Jook saab otsa. Mis pakend jääb järele? Vali õiged sõnad.

PURK, PUDEL, PAKK, KILE-KOTT

4. Tühi taara

1. Loe Miku laused. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Pakendi peal on märk.
2. Selle pakendi viin taara-automaati.
3. Teised pakendid panen prügi-kasti.​​

2. Vaata filmi. Vasta õpetaja küsimustele.

Uurige erinevaid pakendeid. Otsige pakendimärke.

5. Erinevad prügikastid

1. Vasta küsimustele.

 • Kuhu sina paned tühjad pakendid?
 • Kas sinu kooli juures on suur prügikast? Kus see on?
 • Kas sinu kodu juures on suur prügikast?
 • Mis värvi prügiauto sõidab sinu kodu juures?

2. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

 • Võrdle fotot ja Miia juttu. (Kas need prügikastid on Miia kodu juures?) 

1. Minu kodu juures on           neli suurt prügi-kasti.
2. Iga kasti peal on silt.​​

3. Prügikastidel on sildid. Mille jaoks on neid silte vaja?

1. PAPP JA PABER

3. KLAAS

2. PAKENDID

4. OLME-PRÜGI

6. Sorteerime prügi

Uuri mahlapakendi materjale (segapakend). Sorteeri esemeid ja pakendeid materjali järgi. 

1. Vaata pilte reas. Mis on pildil?

 • Loe prügikastide siltide nimetused.
 • Lohista nimetused õigete piltide vahele.
 • PAPP JA PABER
 • KLAAS
 • PAKENDID
 • OLME-PRÜGI

7. Ohtlik prügi

1. Loe sõnad.

2. Loe. Leia see asi pildil. Trüki lünka pildi number (1 jne).

1) värvi-purk

4) säästu-pirn

2) küüne-laki pudel

5) juukse-laki pudel

3) patareid

6) ravimid

1. Meil on ka ohtlik prügi.
2. See prügi ei sobi prügi-kasti.
3. ​Isa viib selle õigesse kohta.

3. Loe. Vasta õpetaja küsimustele. 

Selgitused õpilasele (KLÕPSA SIIN)

See prügi teeb palju halba loodusele. See on mürgine. Seda prügi on raske hävitada. Ohtlik prügi ei sobi tavalisse prügikasti.

8. Meisterdame prügist

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

Prügist saame teha toredaid asju.

2. Vaata pilte. Mis on pildil?

 • Kuidas asjad muutuvad? (Mis selle asjaga juhtub?)

3. Lohista pildid õigesse järjekorda.

Kasutage tööõpetuse tunnis taaskasutusmaterjali.

Tööleht

Palun oota