Peatükk 7.3 (Inimeseõpetus 2. kl)

Telefon

Vahendid soovituslike praktiliste tegevuste jaoks

Erinevad telefonid (lauatelefon, mobiiltelefon – nende vaatlus ja võrdlus).

1. Telefonid eri aegadel

1. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

Ma nägin muuseumis      vana telefoni.

2. Vaata pilte.

 • Millist telefoni oled sina näinud?
 • Millist telefoni võis näha Miia?

2. Erinevad telefonid

Kettaga telefon

1. Vaata. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Mitu telefoni on pildil?

 • Kuula lauset. Näita sobivat pilti. 
 1. Seda telefoni hoian taskus.
 2. See telefon on laua peal.
 3. Sellel telefonil on toru.
 4. Sellel telefonil on juhe.
 5. Sellel telefonil on nupud.
 6. Sellel telefonil on numbri-ketas.

1.

2.

3.

4.

3. Minu telefon

MÄNG Telefon“

1. Kas sinul on telefon?

Küsimused õpilasele
 • Mida sa teed telefoniga?
 • Kus sa hoiad oma telefoni?
 • Kus on telefon tunni ajal?
 • Kus on telefon vahetunni ajal?
 • Mis reeglid on teie klassis telefoni kasutamisel?

2. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.

 • Missugune tuju on poisil?
 • Mis võis poisil juhtuda?
 • Mida teeb poiss oma telefoniga?
 • Mis juhtub telefoniga?
 • Kas poiss saab kohe uue telefoni? Mis sa arvad?

*Vestlus (oma asjade hoidmine; asjade väärtus).

4. Mikk helistab isale

1. Kuula. Vasta küsimustele.

Kuulamistekst "Miku mure" 

Mikk tuli koolist koju. Ukse juures otsis Mikk oma võtmeid. Võtmeid ei olnud. Mikk unustas hommikul võtmed koju.

 • Mis juhtus Mikuga?
 • Mikul on vaja abi. Mida Mikk teeb?

Miku mure

2. Loe Miku sõnad.

 • Kelle telefoninumbrit Mikk teab?
 • Kelle numbrit sina tead peast?

1. Ma helistan isale.
2. Ma tean isa numbrit.​

3. Kuidas Mikk helistas isale? 

 • Loe. Järjesta tegevused. (Lohista.)
 • Lõpeta laused. 
 • 4. Mikk rääkis oma murest (KELLELE?) ____.
 • 3. Mikk ootas. Ta kuulis (MIDA?) ____.
 • 7. Mikk lõpetas kõne.
 • 5. Isa vastas (KELLELE?) _____.
 • 6. Poiss kuulas isa juttu.
 • 2. Poiss valis isa numbri.
 • 1. Mikk võttis (MILLE?) _____.

5. Miku ja isa jutt

1. Loe. Vasta küsimustele.

 1. Mida isa küsis Mikult?
 2. Mida Mikk vastas isale?
 3. Mida tahtis isa veel teada?
 4. Kus Mikk oli helistamise ajal?
 5. Mida isa soovitas Mikul teha?
 6. Millal isa tuleb koju?
 7. Mida Mikk lubas teha?

Tere, Mikk!
​Mis juhtus?

Tere, isa! Ma ei pääse tuppa.

Võtmed jäid koju.

Kus sa oled?

Ma olen meie maja ees.

Ma seisan trepi peal.​

Õues on ilus ilm. Mängi aias.
Ma tulen varsti koju.​

Hea küll. Ma ootan sind.

6. Miia helistab emale

1. Kuula. Vasta küsimustele.

Kuulamistekst "Miia soov" 

Miial lõppesid tunnid ära. Triinu kutsus Miia endale külla.

Miia helistas emale. Ta tahtis ema käest luba küsida.

 • Kuhu Miia tahab minna?
 • Mida Miia soovis ema käest küsida?

Miia soov

1. Ema ei võta telefoni vastu.
2. Ta ei kuule praegu.​

2. Loe. Vasta õpetaja küsimustele.

3. Mis sa arvad? Mida Miia nüüd teeb?

*Vestlus (käitumine olukorras, kui vanem ei vasta kohe).

7. Lapsed helistavad vanematele

1. Vaata pilte. Loe. Mida on lapsel vaja?

2. Loe lünklause. Vali lünka lapse nimi.

 MEELI

Vihik sai täis. Mul on vaja uut.

Kristo kutsus mind      mängu-väljakule.

 EERIK
 1.  tahab minna mängima.
 2.  soovib uut vihikut.

3. Vasta õpetaja küsimustele.

 • Mis on lapse soov? 
 • Kellele laps võiks helistada?
 • Mida laps võiks rääkida?

HARJUTA. Telefonivestlus. (*Õpetaja on täiskasvanu rollis.)

8. Õnnetus mänguväljakul

1. Vaata pilte. Vasta küsimustele.

 • Mida nägi Kevin mänguväljakul?
 • Mida rääkis Kevin isale?
 • Kelle abi on poisile vaja?
 • Mida tegi Kevini isa?
 • Keda kutsus isa appi?

Kevin ja tema isa

2. Lohista pildid õigesse järjekorda. (Mis juhtus? Kes aitas?)

3. Vasta küsimustele.

 • Kes aitasid poissi?
 • Kuidas ... aitas poissi?

4. Loe. Järjesta aitajate tegevused. (Lohista laused õigesse järjekorda.)

 • KEVIN rääkis oma isale.
 • KIIRABI-ARST viis poisi haiglasse.
 • ISA helistas numbril 112.
 • ARST ravis poisi vigastusi.

9. Hädaabi 

1. Loe. Täida ülesanne.

2. Vasta küsimustele.

 • Mis on hädaabi telefoninumber?
 • Milliseid päästjaid saab kutsuda numbril 112?

1. Häda-abi telefoni-number on .

2. Sellel numbril saame kutsuda:

 • kiirabi
 • politsei
 • õpetaja
 • tule-tõrje

Tööleht

Palun oota