Peatükk 8.1 (Inimeseõpetus 2. kl)

Võõrad inimesed, asjad ja loomad

1. Võõras meie kodus

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele. 

2. (3.slaid) Võrdle pilte. (Õpetaja küsimuste abil).

 • Mis juhtus selles toas?
 • Mida halba võib võõras teha meie kodus?

Isa tuli koju. Ta nägi segamini tuba.

3. Mida isa võis tunda? Vali näo pilt.

2. Hoia oma kodu

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Kuula. Vasta küsimustele.

Kuulamistekst "Kuido ja uus poiss" (KLÕPSA)

1. Kuido oli õues. Ta nägi seal uut poissi. Poisid hakkasid koos sõitma.  2. Varsti hakkas uuel poisil igav. Poiss ütles Kuidole: „Lähme sinu poole. Näita, mis sul on huvitavat.“

 • Keda Kuido nägi õues?
 • Kas Kuido tundis seda poissi?
 • Kes tahtis varsti tuppa minna?
 • Kelle koju tahtis poiss minna?
 • Mida võis Kuido teha?

Kuido ja uus poiss

1. Oma koju kutsu häid sõpru.

2. Enne lepi kokku oma vanematega.

3. Võõras on ukse taga

1. Vaata pilti. Loe laused. 

Vasta õpetaja küsimustele.

1. Teele oli üksi kodus.

2. Ukse taga oli võõras.

1. Hoia uks lukus.

2. Ära tee võõrale ust lahti.

3. Räägi oma emale ja isale.

4. Õige või vale käitumine?

1. Vaata pilti. Kuula. Vasta õpetaja küsimustele.

2. Kas laps käitus õigesti? Vali sobiv värv. (Vale = punane. ÕIGE = roheline.)

3. Vasta küsimustele.

 • Kas laps käitus õigesti?
 • Mida laps tegi õigesti / valesti?
 • Mida laps peaks tegema?

MIKK

KADRI

TEELE

Kuulamistekst "Mikk" 

*Mikk oli üksi kodus. Ta mängis toas. Äkki ta kuulis … (Koputus uksele). *Mikk mängis edasi. Ta ei läinud ukse juurde. Ta kuulis veel … (Koputus uksele). *Mikk oli vaikselt. Ta ei läinud ukse juurde.

Kuulamistekst "Kadri" 

*Kadri ja ema olid köögis. Kostis uksekell helin. (Uksekella helin). *Kadri jooksis kiiresti ukse juurde. Tüdruk küsis: „Kes seal on?“ *Kadri kuulis vastust: „Ma olen naabritädi. Tädi Kati.“ Kadri ütles: „Ma kutsun ema.“ Tüdruk jooksis kööki.

Kuulamistekst "Teele" 

*Teele oli üksi kodus. Ta kuulis ukse taga koputust. (Koputus uksele). *Teele läks ukse juurde. Tüdruk küsis: „Kes on?“ *Ukse taga rääkis üks mees. Ta ütles: „Ma olen kuller. Ma tõin teile paki.“ Teele tegi ukse lahti.

5. Võõras kutsub endaga kaasa

1. Kuula. Vasta küsimustele.

Kuulamistekst "Pargis" 

Lapsed olid pargis. Üks võõras näitas oma koera. Võõras kutsus lapsi oma autosse. Ta lubas näidata kutsikaid.

 • Keda lapsed nägid pargis?
 • Kuhu võõras inimene kutsus lapsi?
 • Mida võõras lubas lastele?
 • Mis sa arvad? – Mida lapsed tegid?

Pargis

1. Ära mine võõraga kaasa! → Ütle „EI!

2. Mine võõra juurest kaugele.

3. Räägi oma emale ja isale.

6. Kuidas sa käitud?

1. Vaata pilti. Vasta küsimustele.

 • Kes ...? Kus ...? Mida teeb ...?
 • Milline näeb võõras välja?

VÕÕRAS

1) kutsub

2) lubab

3) meelitab

HARJUTA. Vastamine võõra kutsele, käitumine. 

Õpetajale (Juhiseid käitumiseks)

*Ütle "EI!" *Jookse ära vastassuunas. *Kui võõras hakkab jälitama, mine rahvarohkesse kohta (nt poodi). *Vajadusel karju appi.

2. Vaata pilte. 

 • Kes lastest ei lähe võõraga kaasa? Vali pilt.
 • Mida laps peaks tegema?

Laps ütleb "EI!"

 • POISS
 • POISS
 • TÜDRUK

7. Tundmatud ja võõrad asjad

1. Vaata pilti. Kuula õpetaja juttu.  Vasta õpetaja küsimustele.

Põõsa all on süstlad.

Kauba-majas on üks pakk.

1. Ära puutu võõraid asju.

2. Teata täis-kasvanud inimesele.

HARJUTA. Täiskasvanule oma leiust teatamine.

8. Käitumine loomadega

1. Vaata pilti. Vasta õpetaja küsimustele.

1. Ära puutu võõrast looma.

2. Ära narri looma.

Tööleht

Palun oota