Enesetutvustamine eakaaslastele ja täiskasvanutele

Vasta küsimustele.

  1. Kas sa oled pidanud ennast kellelegi tutvustama?
  2. Kus sa oled pidanud ennast tutvustama?
  3. Kellele sa oled pidanud ennast tutvustama?

Loe.

  1. Enda tutvustamise oskust läheb vaja kõigil inimestel. Näiteks kui lähed uude klassi, pead ennast klassi-kaaslastele tutvustama. Ka uus õpetaja ootab sinult enese-tutvustamist. Oluline on teada, kellele ja milleks sa ennast tutvustad. Räägi põhiliselt sellest, mis võib kuulajat huvitada. Ka sõnu tuleb valida vastavalt sellele, kes sind kuulab.
  2. Lihtsam on ennast tutvustada, kui keegi esitab küsimusi ja sa vastad nendele. Siis tead täpselt, mis kuulajat huvitab. Ennast on vahel vaja tutvustada ka siis, kui keegi midagi ei küsi.
  3. Kui tutvustad ennast täiskasvanule, siis võid kasutada olulisi andmeid. Võid öelda oma nime, vanuse ja kooli, kus sa õpid. Edasine tutvustamine sõltub juba olukorrast. Näiteks võib täiskasvanuid huvitada sinu elukoht ja vanemad.
  4. Kui tutvustad ennast eakaaslastele, siis alusta oluliste andmetega. Võid öelda oma nime, vanuse ja klassi. Eedasine tutvustamine sõltub olukorrast. Eakaaslasi võib huvitada näiteks mida sa vabal ajal teed või mis huviringis sa käid.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mida pead meeles pidama, kui ennast teistele tutvustad?

2. Mida räägid endast, kui tutvustad ennast täiskasvanule?

3. Mida räägid endast, kui tutvustad ennast eakaaslasele?

Harjuta.

Kui ennast tutvustad, siis räägi, mis  huvitab.

Vali ka sõnad vastavalt sellele,

Kui tutvustad ennast, siis võid alustada

Tere! Minu nimi on Toomas Mänd. Ma olen 11-aastane ja õpin Tartu Kivilinna Kooli 5.c klassis.

Tsau! Olen Tom. Õpin siin koolis essast klassist alates. Praegu olen viiendas. Mulle meeldib väga palli taguda.

Loe ja jäta meelde!

  • Ennast tutvustades ütle oma nimi, vanus ja kool või klass.
  • Edasine tutvustamine sõltub juba sellest, mis võib kuulajat huvitada.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota