Abivajadus ja abistamine

Vasta küsimustele.

 1. Mis olukorras oled sina abi vajanud?
 2. Mis juhtuks, kui keegi ei abista?

Vaata pilte.

 1. Mis abi vajavad piltidel olevad inimesed ja loomad?
 2. Kuidas nimetatakse pildil olevat abivajajat?
Pilt 1: vana inimene
Pilt 2: väikelaps
Pilt 3: vaegnägija
Pilt 4: liikumispuudega inimene
Pilt 5: uppuja
Pilt 6: liiklusõnnetuse ohver
Pilt 7: kannatav loom  
Pilt 8: vaegkuulja

Loe.

 1. Et kõik inimesed ennast hästi tunneks, peame püüdma teisi inimesi mõista. Peame teiste inimestega arvestama ja vajadusel aitama. Kõik inimesed vajavad vahel abi.
 2. Tihti vajavad abi vanad inimesed ja väikesed lapsed. Rohkem abi vajavad ka ratastoolis või karkude abil liikuvad inimesed. Tihemini vajavad abi veel inimesed, kes ei näe hästi ja inimesed, kes ei kuule hästi.
 3. Meie abi vajavad veel ka loomad. Loomad, kelle eest ei hoolitseta korralikult. Neid ei toideta, nendega ei käida jalutamas ega arsti juures. Loomad võivad sattuda ka õnnetustesse, näiteks liiklusõnnetusse. Ka siis vajavad loomad abi.
 4. Abistamine annab meile teadmise, et oleme saanud head teha ja vajalikud olla.

Kui oled teksti läbi lugenud, siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Kes vajavad tihi abi?

2. Kuidas peab looma eest hoolitsema?

3. Millisesse õnnetusse võivad loomad sattuda?

Harjuta.

Selleks, et  inimesed ennast hästi tunneks, peame püüdma teisi inimesi mõista.

Peame teiste inimestega arvestama ja  neid aitama.

Kõik inimesed vajavad  abi.

3. Arutlege klassis. Kuidas saad abistada?

 1. Sõber ei oska matemaatikat ja on väga õnnetu.
 2. Klassi-kaaslasel jäi telefon koju, aga ta pidi emale helistama.
 3. Koolis oli vaja joonlauda, aga klassi-kaaslasel jäi joonlaud koju.
 4. Tuttav laps varastas poest kommi ja palub, et sa ta emale ei räägiks.
 5. Väike vend mängib kodus sünnipäeva ja süütab küünlaid.
 6. Libedal teel on kukkunud vanamemm.

Loe ja jäta meelde!

 • Et kõik inimesed ennast hästi tunneksid, peame teistega arvestama ja vajadusel neid aitama.

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota