Peatükk 2.7 (Inimeseõpetus 5. kl)

Liiklus ja reeglid

Vaata videot.

Kui oled video ära vaadanud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele video põhjal.

1. Mida laps teeb?

2. Kuidas laps lume-laua peal on?

3. Kas ta on valinud lume-lauaga sõitmiseks õige koha? Põhjenda.

4. Mis sa arvad, kas laps teab liiklus-reegleid?

5. Kas liiklus-reeglite teadmisest piisab? Põhjenda.

6. Mis juhtus?

7. Mis oleks veel võinud juhtuda?

Arutlege klassis.

1. Mis liiklus-reegleid sina tead?

2. Kuidas sina täidad liiklus-reegleid?

Loe.

 1. Meie tänavatel ja teedel liikleb palju inimesi ja sõidukeid. Sõiduki abil saab inimene ühest kohast teise liikuda. See teeb liikumise lihtsamaks ja kiiremaks. Sõidukid on näiteks autod, bussid, mootor-rattad, jalg-rattad jne. Kõigil on vaja kuhugi jõuda ja paljudel võib olla kiire.
 2. Kui kiirustad, ei tea või ei täida liiklus-reegleid, võivad tekkida õnnetused. Et liiklus-õnnetusi ära hoida, on olemas liiklus-reeglid. Liiklus-reeglites on kirjas, kuidas peab liikluses käituma. Kõik jalakäijad ja sõiduki-juhid peavad teadma liiklus-reegleid ja käituma vastavalt reeglitele.
 3. Reeglid on kõigile liiklejatele: jalakäijatele, sõiduki-juhtidele ja jalg-ratturitele.

Kui oled teksti läbi lugenud,
​siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Mis on sõiduk?

2. Nimeta erinevaid sõidukeid.

3. Miks võivad tekkida õnnetused?

4. Mis on kirjas liiklus-reeglites?

5. Kas liiklus-reegleid peavad kõik täitma? Miks?

Arutlege klassis.

1. Nimeta jalakäijate liiklus-reegleid.

2. Kas sina täidad liiklus-reegleid alati?

3. Kas tead mõnda sõidukijuhi liiklus-reeglit? Nimeta.

4. Kas tead mõnda jalgratturile mõeldud liiklus-reeglit? Nimeta.

Harjuta.

Kui inimesed ei täida liiklus-reegleid, võivad juhtuda

Et liiklus-õnnetusi ei toimuks, on olemas

Kõikpeavad teadma liiklus-reegleid ja käituma nende järgi.

   Kui jalakäija jookseb väga kiiresti, peab ta kandma jalgratta-kiivrit.

   Jalgrattaga sõites peab laps kandma jalgrattakiivrit.

   Halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes peab kandma helkurit või taskulampi.

   Jalgratas peab olema varustatud tulede ja helkuritega.

   Liikuda võib ainult tehniliselt korras liiklus-vahendiga.

   Kui puudub kõnnitee, võib kõndida autoteel.

   Jalakäija ei tohi kunagi kõndida jalgratta-teel.

   Sõiduteed võib vajadusel ületada ka punase tulega.

   Sõiduteele lähenedes peab jalgrattur vähendama kiirust.

   6. Mis on ohtlik?

   Loe ja jäta meelde!

   • Et liiklus-õnnetusi ära hoida, on olemas liiklus-reeglid.
   • Kõik jalakäijad ja sõiduki-juhid peavad teadma liiklus-reegleid ja neid täitma.

   Tööleht

   Palun oota