Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.

Digiõpiku „Inimeseõpetus 5. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 5. klassi inimeseõpetuse ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid Merje Kivikas, Sigrid Kütt
​​Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Kaja Plado
​Õpetaja metoodilise juhendi autor Kaja Plado​
Haridustehnoloog Veiko Hani​

Retsensendid Liina Õmblus, Maris Juhkam
Õppematerjali katsetas Liivi Pajula (Näpi kool)

Toimetaja Ele Jaagusoo
Illustratsioonid Heidi Hmelnitski
Algmaterjalide ettevalmistus digiteerimiseks kirjastus Atlex​
Digiteeris Gerda Kärner​

Helifailid lugesid sisse Kaisa Selde, Anti Kobin
Originaalanimatsioonid (pkt-id 1.4; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 2.4; 2.7; 3.8; 3.9) tootis autorite ideede järgi reklaamiagentuur Dada AD
Muud videod​  (ptk 4.5) ERR
Veebipildid ja -fotod Tarmo Teder, Shutterstock​​

CC-BY-SA 3,0

Palun oota