Peatükk 5.8 (Inimeseõpetus 5. kl)

Vaba aja tegevused

Arutlege klassis.

 1. Missugused tegevused on päeva-plaanis kohustuslikud?
 2. Missuguseid tegevusi võib laps ise päeva-plaani valida?
 3. Kuidas õnnestus päeva-plaani koostamine?
 4. Kuidas õnnestus päeva-plaanist kinni-pidamine?

Loe.

Iga lapse päeva- ja nädalaplaani jääb vaba aeg.
​See on aeg, mida saab kasutada endale meeldivateks tegevusteks.

Et oskaksid valida õigeid vaba aja tegevusi, mõtle hoolega, mis sulle meeldib. Kas sulle meeldib muusika, sport, tehnika või loodus?
​​Vastavalt sellele saad valida huviringi.
​Ka muud vaba aja tegevused vali vastavalt oma soovile.

Kui oled teksti läbi lugenud, siis vajuta siia.

Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Missuguses laulukooris võivad käia sinu vanuses lapsed?

Abiks valik: mudilas-koor, laste-koor, nais-koor, mees-koor, poiste-koor

2. Mis pille sina võiksid õppida mängima?

3. Missuguseid spordi-ringe on olemas?

4. Mida teevad lapsed loodus-ringis?

5. Mida teevad lapsed robootika-ringis?

6. Mida teevad lapsed fotograafia-ringis?

7. Mida teevad lapsed tehnika-ringis?

8. Mida teevad lapsed näite-ringis?

9. Mida teevad lapsed kunsti-ringis?

10. Mida teevad lapsed käsitöö-ringis?

11. Mis ringid töötavad sinu koolis?

1. Vaata huviringide pilte. Vali rippmenüüst teema, mis meeldib nendele lastele.

pillitund
laulukoor

jalgpall
korvpall
suusatamine
kergejõustik
maadlus
võimlemine

loodusring
matkaring

kunsti-ring

käsitöö-ring

näite-ring

robootika-ring
tehnika-ring
fotograafia-ring

rahvatants
tänavatants
ballett
peotants

Harjuta

 • õmb­leja
 • foto­graaf
 • kunst­nik
 • treener
 • laulja
 • muu­sika­õpetaja
 • kuns­ti­ring
 • käsi­töö­ring
 • laulu­koor
 • pilli­ring
 • foto­ring
 • spor­di­ring

Meeldiv vaba aja tegevus

Meeldiv teema

Huviring

teen riidest mänguasju

vaatan televiisorist telelavastusi

painutan ennast

kuulan muusikat

käin õhtuti jooksmas

parandan katkisi kodumasinaid

4. Arutlege klassis.

 1. Mida sulle teha meeldib?
 2. Mis huviringis sa käid?
 3. Mis huviringi sa veel minna soovid?

Vahe-tunnis

 • Räägin sõbraga juttu.
 • Räägin väga kõva häälega.
 • Loen.
 • Maadlen sõbraga.
 • Vaatan koomikseid.
 • Jalutan.
 • Jooksen võimlas.
 • Jooksen klassis.

Bussi-peatuses

 • Maadlen sõbraga.
 • Räägin sõbraga juttu.
 • Jalutan edasi-tagasi.
 • Räägin väga kõva häälega.
 • Mõtlen oma mõtteid.
 • Seisan ja vaatan ümbrust.
 • Teen võõrastega juttu.
 • Süvenen mängu oma telefonis.

Teatris (vaheajal)

 • Jalutan.
 • Söön kodust kaasa võetud sööki.
 • Lähen puhvetisse.
 • Räägin väga kõva häälega.
 • Räägin sõbraga juttu.
 • Loen kava.
 • Jooksen ringi.
 • Teen võõrastega juttu.

Loe ja jäta meelde!

Tee endale selgeks, mis sulle meeldib ja vali vastavalt sellele huvi-ring ja vaba aja tegevused.

Tööleht

Palun oota