Peatükk 7.2 (Inimeseõpetus 5. kl)

Pilt-teatmeteosed, internet: kooli kodulehekülg (teabeallikate kasutamine)

Tutvu teemaga.

Mõnikord on kiiresti vaja leida infot mõne toote, asutuse, ürituse jms kohta. Kiire ja lihtne viis seda teha on kasutada interneti abi.

Töö arvutis

1. Sa tahad enda sõbraga pärast kooli kokku saada.
Sõber lubas tulla sinu kooli juurde sulle vastu.
Sa ei tea peast oma kooli aadressi.
Leia kooli kodu-leheküljelt kooli aadress.

Minu kooli aadress on

Kevad-kontserdi päeval pead sa kooli minema hiljem kui tavaliselt.
Sa unustasid, mis kell koolipäev algab ja lõppeb.
Leia kooli-koduleheküljelt klassi-juhataja meili-aadress.

Minu klassijuhataja meiliaadress on

4. Arutlege klassis.

  1. Kas leidsid info kergesti? Põhjenda.
  2. Milleks on koolile vaja kodu-lehekülge?

Töö arvutis

Teie klassil on plaanis kevadel Saaremaale reisile minna.
Selleks, et sinna reisida, peaksid sa teadma, mida põnevat seal vaadata on.

Palun oota