Peatükk 1.1 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Sentimeeter ja meeter (1–12)

1. Vaata joonist. Täida lüngad.

Kõige pikem pliiats on (mitmes? .

Kõige lühem pliiats on (mitmes? .

Pliiatsite täpsema pikkuse teada saamiseks kasutan  .

Pane tähele

2. Loe. Kirjuta lühidalt.

 5 senti-meetrit

18 senti-meetrit

36 senti-meetrit

70 senti-meetrit

44 senti-meetrit

 9 senti-meetrit

3. Mõõda joon-lauaga enda pinalis olevate esemete pikkused. Märgi tulemused täis-senti-meetrites.

Harilik pliiats 

Kustutus-kumm 

Tinten-pen 

Mis on kõige lühem / kõige pikem? 

4.–6. Lahenda ülesanded.

Hiire saba pikkus on 4 cm. Roti saba võib hiire sabast olla 26 cm pikem. Kui pikk on roti saba?

Vastus: 

Isa ostis enda kingadele uued paelad. Mustad paelad olid 90 cm pikad. Pruunid paelad olid 20 cm lühemad. Kui pikad olid pruunid kinga-paelad?

Vastus: 

Tädi Marial sündisid kolmikud tütred. Leia Kristi ja Karmeni pikkused.

7. Loe ja tegutse. Vasta küsimustele.

1. Mitu sammu said? 

2. Mitu sammu said teised õpilased? 

3. Kas kõik õpilased said ühe-suguse tulemuse? 

4. Kas sammudega saab täpselt mõõta klassi pikkust? 

5. Millega saaks klassi pikkust täpsemalt mõõta? 

Pane tähele

Mõõda mõõdu-lindiga klassi pikkus ja laius. Arvesta täis-meetreid. Kirjuta mõõtmis-tulemused joonisele.

8. Loe. Kirjuta lühidalt.

  3 meetrit

  6 meetrit ja   7 senti-meetrit

45 meetrit

12 meetrit ja 54 senti-meetrit

29 meetrit

  9 meetrit ja 28 senti-meetrit

60 meetrit

53 meetrit ja 30 senti-meetrit

99 meetrit

40 meetrit ja   9 senti-meetrit

9. Kirjuta iga mõõdu-vahendi juurde vähemalt üks ese, mida saab sellega mõõta.

10. Võrdle (<, >, =).

13 cm

13 m

25 m

52 m

100 cm

1 m

24 cm

26 cm

96 m

69 m

7 cm

17 cm

1 m

100 cm

36 cm

38 m

80 m

79 m

12 m

21 cm

11. Kui pika maa liikus sipelgas pesani?

12. Lahenda ülesanne.

Peale remonti õmbles ema korteri akendele uued kardinad.

Magamis-toa kardinatele kulus 9 meetrit kangast.

Elu-toa kardinate jaoks oli vaja 8 meetrit kangast rohkem kui magamis-toa kardinate jaoks.

Köögi-kardinatele kulus 7 meetrit kangast vähem kui elu-toa kardinatele.

Mitu meetrit kangast oli vaja köögi-kardinate jaoks?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota