Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl. II osa)

Matemaatika 4. klassile. II osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Kadri Männiksaar, Lii Helmet
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 32 peatükki ning 344 ülesannet, millest 344 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kadri Männiksaar, Lii Helmet
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Pikkusühikud

Järg
Peatükk
1.1. Sentimeeter ja meeter (1–12)
1.2. Millimeeter (13–20)

2. Geomeetria

Järg
Peatükk
2.1. Sirglõik (21–27)
2.2. Murdjoon ja kõverjoon (28–32)

3. Mitmenimelised arvud

Järg
Peatükk
3.1. Mõõtühikud (33–40)
3.2. Tehted pikkusühikutega (41–47)
3.3. Tehted rahaühikutega (48–52)

4. Ühe- ja mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine teisendamiseta

Järg
Peatükk
4.1. Ühenimeliste arvude liitmine ja lahutamine (53–58)
4.2. Mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine. Tehted pikkusühikutega (59–70)
4.3. Mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine. Tehted rahaühikutega (71–77)
4.4. Mitmenimeliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine (78–89)

5. Ühe- ja mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine teisendamisega

Järg
Peatükk
5.1. Mitmenimeliste arvude liitmine ja lahutamine teisendamisega (90–96)
5.2. Mitmenimeliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine teisendamisega (97–105)
5.3. Nimega arvude liitmise ja lahutamise kordamine (106–118)

6. Termomeeter

Järg
Peatükk
6.1. Termomeetrite liigid ja kasutamine (119–123)
6.2. Termomeetri näidu lugemine (124–128)

7. Aeg

Järg
Peatükk
7.1. Sekund (129–135)
7.2. Kellaaja määramine veerandtunnise täpsusega (136–143)
7.3. Kellaaja määramine minutilise täpsusega (144–150)
7.4. Aja arvutamine kella järgi (151–154)
7.5. Aja arvutamine kalendri järgi (155–158)

8. Täht otsitava arvu tähisena

Järg
Peatükk
8.1. Tundmatu teise liidetava leidmine (159–164)
8.2. Tundmatu esimese liidetava leidmine (165–171)
8.3. Tundmatu vähendaja leidmine (172–177)
8.4. Tundmatu vähendatava leidmine (178–183)
8.5. Tundmatu tehtekomponendi leidmine (184–192)

9. Mitmetehteliste ülesannete lahendamine

Järg
Peatükk
9.1. Mitmetehtelised avaldised ilma sulgudeta (193–198)
9.2. Mitmetehtelised avaldised sulgudega (199–208)

10. Õpetajale

Järg
Peatükk
10.1. Metoodilised juhised õppevara kasutamiseks
10.2. Matemaatika 4. klassile. II osa (PDF-versioon)
10.3. II osa PDF- ja digiversiooni peatükkide ühildumine
10.4. Impressum
Palun oota