Peatükk 3.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Tehted pikkusühikutega (41–47)

Pane tähele

 1 m = 100 cm

1 cm =   10 mm

41. Kirjuta lünka sobiva pikkus-ühiku lühend.

10

100

Täida lüngad.

 =  mm

 =  cm

42. Teisenda.

1 cm = 

 mm

4 cm = 

 mm

 7 cm  = 

 mm

10 cm = 

 mm

10 mm = 

 cm

60 mm = 

 cm

100 mm = 

 cm

90 mm = 

 cm

3 cm = 

 mm

50 mm = 

 cm

10 cm = 

 mm

100 cm = 

 m

43. Võrdle (>, <, =).

15 mm

15 cm

44 m

44 cm

39 mm

39 m

13 cm

13 m

52 cm

52 mm

36 mm

36 cm

50 cm

50 m

100 cm

100 mm

1 m

100 cm

100 cm

100 m

44. Lahenda ülesanne.

Pillel oli seelikute õmblemiseks 18 meetrit ruudulist riiet.
​Triibulist riiet oli tal 2 meetri võrra rohkem.
​Mitu meetrit riiet oli tüdrukul seelikute õmblemiseks kokku?

Vastused:

Tüdrukutel oli  m ruudulist riiet.
Triibulist riiet oli neil  m.
Kokku oli seeliku-riiet  m.

Pane tähele

Nimega arve saan väljendada
​ka mitme-nimelistena.

45. Märgi, kumb lastest on pikem?

  • Kati 1 m 35 cm
  • Ain 1 m 53 cm
  • Ats 1 m 12 cm
  • Kai 98 cm
  • Jaak 1 m 87 cm
  • Ave 1 m 78 cm

Sobita laste nimed pikkuse järje-korras.

Ain
Ave
Jaak
Ats
Kai
Kati

46.–47. Lahenda ülesanded.

Kardinate õmblemiseks osteti 9 meetrit riiet.
​Linikute õmblemiseks osteti 50 senti-meetrit sama riiet juurde.
​Kui palju riiet osteti kardinate ja linikute õmblemiseks kokku?

Vastus: Kokku osteti ja riiet.

Teedul oli aia valmistamiseks vaja 80 meetrit ja 90 senti-meetrit aia-võrku.
​Tal oli olemas 80 m võrku.
​Kui palju aia-võrku on Teedul vaja juurde osta?

Vastus: Teedul oli vaja juurde osta aia-võrku.

Tööleht

Palun oota