Peatükk 3.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Tehted pikkusühikutega (41–47)

Pane tähele

41. Kirjuta sobiv tähis.

42. Teisenda.

1 cm = 

 mm

10 mm = 

 cm

3 cm = 

 mm

4 cm = 

 mm

60 mm = 

 cm

50 mm = 

 cm

 7 cm  = 

 mm

100 mm = 

 cm

10 cm = 

 mm

10 cm = 

 mm

90 mm = 

 cm

100 cm = 

 m

43. Võrdle (>, <, =).

15 mm

15 cm

44 m

44 cm

39 mm

39 m

13 cm

13 m

52 cm

52 mm

36 mm

36 cm

50 cm

50 m

100 cm

100 mm

1 m

100 cm

100 cm

100 m

44. Lahenda ülesanne.

Pillel oli seelikute õmblemiseks 18 meetrit ruudulist riiet. Triibulist riiet oli tal 2 meetri võrra rohkem. Mitu meetrit riiet oli tüdrukul seelikute õmblemiseks kokku?

Vastus: 

Pane tähele

45. Kumb lastest on pikem? 

  • Kati 1 m 35 cm
  • Ain 1 m 53 cm
  • Ats 1 m 12 cm
  • Kai 98 cm
  • Jaak 1 m 87 cm
  • Ave 1 m 78 cm

Kirjuta laste nimed pikkuse järje-korras.

46.–47. Lahenda ülesanded.

Kardinate õmblemiseks osteti 9 meetrit riiet. Linikute õmblemiseks osteti 50 senti-meetrit sama riiet juurde. Kui palju riiet osteti kardinate ja linikute õmblemiseks kokku?

Vastus: 

Teedul oli aia valmistamiseks vaja 80 meetrit ja 90 senti-meetrit aia-võrku. Tal oli olemas 80 m võrku. Kui palju aia-võrku on Teedul vaja juurde osta?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota