Peatükk 4.1 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Ühenimeliste arvude liitmine ja lahutamine (53–58)

53. Koosta avaldis. Arvuta.

Rita 22 kg
Raivo 31 kg
Rando 40 kg
Riina 33 kg

Rita ja Raivo kaaluvad 22 kg + 31 kg = 

Riina ja Rando kaaluvad kokku 

Rita ja Riina kaaluvad kokku 

Rita ja Rando kaaluvad kokku 

Riina ja Raivo kaaluvad kokku 

Kõige raskem on 

Kõige kergem on 

Rita kaalub  kg vähem kui Raivo.

Riina kaalub  kg vähem kui Rando.

Riina kaalub  kg rohkem kui Rita.

Rando kaalub  kg rohkem kui Raivo.

54. Mitu liitrit mahla on purgis? Arvuta kirjalikult vihikus.

34 l – 33 l

41 l – 39 l

62 l – 60 l

52 l – 49 l

 l

 l

 l

 l

Mitu liitrit mahla on purkides kokku? 

55. Arvuta kirjalikult vihikus.

37 kg + 27 kg =

45 l + 28 l =

74 kg + 7 kg =

80 l – 58 l =

59 kg – 50 kg =

34 l + 46 l =

56.–58. Lahenda ülesanded.

Kott kartuleid kaalub 45 kilo-grammi. Kott porgandeid kaalub 26 kilo-grammi võrra vähem. Kui palju kaaluvad mõlemad kotid kokku?

Vastus: 

Sirje ja Siim käisid mustikal. Siim korjas 12 liitrit mustikaid. Siiri korjas 3 liitri võrra rohkem. Mitu liitrit marju korjasid nad kokku?

Vastus: 

Auto kütuse-paak mahutab 80 liitrit bensiini. Paagis oli 26 liitrit kütust. Kui palju peab Artur bensiini lisama, et paak saaks täis?

Vastus: 

Palun oota