Peatükk 5.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Mitmenimeliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine teisendamisega (97–105)

Pane tähele

97. Liida kirjalikult. Teisenda.

Sobita vastused lausetesse.

Köögi-kapi laius on  .

Aia pikkus on  .

Tolmu-imeja maksab  .

Blender maksab  .

98. Liida kirjalikult vihikus. Kui võimalik, teisenda vastus.

51 m 26 cm + 40 m 74 cm =

25 € 45 s + 22 € 55 s =

34 cm 2 mm + 23 cm 8 mm =

42 € 61 s + 53 € 29 s =

23 m 37 cm + 34 m 43 cm =

53 € 54 s + 3 € 46 s =

99. Täienda skeemi. Lahenda ülesanne.

Sõidu-auto pikkuseks on 4 m 20 cm. Veo-auto on sõidu-autost 3 m 80 cm võrra pikem. Buss on veo-autost 4 m 55 cm võrra pikem. Kui pikk on buss?

Vastus: 

Pane tähele

100. Lahuta kirjalikult vihikus.

1 m – 43 cm =

1 € – 58 s =

1 m – 45 cm =

1 € – 26 s =

1 m – 73 cm =

1 € – 36 s =

1 m – 29 cm =

1 € – 19 s =

101. Arvuta kirjalikult vihikus. Kontrolli vastuseid vihikute pealt.

51 m 26 cm + 40 m 74 cm =

23 m 37 cm + 34 m 63 cm =

53 € 54 s + 3 € 46 s =

25 € 45 s + 22 € 55 s =

1 € – 36 s =

1 m – 29 cm =

Üle jäi  .

102. Lahenda ülesanne.

Esiku vaip on 1m 75 cm pikk. Koridori vaip on esiku vaibast 4 m 25 cm pikem. Kui pikk on koridori vaip?

Vastus: 

103. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita avaldised vastustega.

 • 3 m 67 cm + 33 cm
 • 1 m – 21 cm
 • 2 m 49 cm + 51 cm
 • 1 m – 28 cm
 • 4 m
 • 79 cm
 • 3 m
 • 72 cm

104. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita võrdsete vastustega pallid.

 • 23 € 15 s + 14 € 85 s
 • 65 € 49 s – 25 € 49 s
 • 17 € 44 s + 37 € 56 s
 • 50 € 65 s – 12 € 65 s
 • 15 € 39 s + 24 € 61 s
 • 59 € 68 s – 4 € 68 s

105. Kontrolli, kas Paul arvutas õigesti. Arvuta vihikus. Märgi õiged vastused.

 • 82 cm 9 mm – 40 cm 9 mm = 42 cm 1 mm
 • 45 m 52 cm + 17 m 48 cm = 62 m 94 cm
 • 53 € 65 s – 20 € 5 s = 33 € 60 s
 • 5 m 52 cm + 33 m 42 cm = 39 m
Palun oota