Peatükk 5.2 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Mitmenimeliste arvude kirjalik liitmine ja lahutamine teisendamisega (97–105)

Pane tähele

 • Liidan sama-nimelised arvud.
 • Teisendan väiksemad ühikud suuremateks.

97. Liida kirjalikult. Teisenda.

3 4 m 6 5 cm + 2 4 m 3 5 cm m cm m

2 6 cm 4 mm + 2 1 cm 6 mm cm mm cm

5 3 4 8 s + 5 5 2 s s

7 5 7 s + 3 1 4 3 s s

Sobita vastused lausetesse.

Köögi-kapi laius on .

Aia pikkus on .

Tolmu-imeja maksab .

Blender maksab .

98. Liida kirjalikult vihikus. Sobita vastused.

 • 0
 • 48
 • 57
 • 58
 • 80
 • 92
 • 96

51 m 26 cm + 40 m 74 cm =mcm

25 € 45 s + 22 € 55 s =s

34 cm 2 mm + 23 cm 8 mm =cmmm

42 € 61 s + 53 € 29 s =s

23 m 37 cm + 34 m 43 cm =mcm

53 € 54 s + 3 € 46 s =s

99. Lahenda ülesanne.

Sõidu-auto pikkuseks on 4 m 20 cm.
​Veo-auto on sõidu-autost 3 m 80 cm võrra pikem.
​Buss on veo-autost 4 m 55 cm võrra pikem.
​Kui pikk on buss?

Märgi sõidukite pikkused.

 • 3 m 80 cm
 • 4 m 20 cm
 • 4 m 55 cm
 • 7 m
 • 8 m
 • 9 m
 • 12 m 50 cm
 • 11 m 55 cm
 • 12 m 55 cm

Pane tähele

 • Teisendan suuremad ühikud väiksemateks.
 • Lahutan sama-nimelised arvud.

100. Lahuta kirjalikult vihikus. Sobita vastused.

 • 81
 • 74
 • 71
 • 64
 • 57
 • 55
 • 42
 • 27

1 m – 43 cm =cm

1 m – 45 cm =cm

1 m – 73 cm =cm

1 m – 29 cm =cm

1 € – 58 s =s

1 € – 26 s =s

1 € – 36 s =s

1 € – 19 s =s

101. Arvuta kirjalikult vihikus.

51 m 26 cm + 40 m 74 cm

53 € 54 s + 3 € 46 s

1 € – 36 s

23 m 37 cm + 34 m 63 cm

25 € 45 s + 22 € 55 s

1 m – 29 cm

Märgi saadud vastustega vihikud.

Üle jäi .

102. Lahenda ülesanne.

Esiku vaip on 1m 75 cm pikk.
​Koridori vaip on esiku vaibast 4 m 25 cm pikem.
​Kui pikk on koridori vaip?

Vastus: Koridori vaip on pikk.

103. Arvuta kirjalikult vihikus. Märgi sobivad vastused.

4 m

 • 1 m – 21 cm
 • 1 m – 28 cm
 • 2 m 49 cm + 51 cm
 • 3 m 67 cm + 33 cm

79 cm

 • 1 m – 21 cm
 • 1 m – 28 cm
 • 2 m 49 cm + 51 cm
 • 3 m 67 cm + 33 cm

3 m

 • 1 m – 21 cm
 • 1 m – 28 cm
 • 2 m 49 cm + 51 cm
 • 3 m 67 cm + 33 cm

72 cm

 • 1 m – 21 cm
 • 1 m – 28 cm
 • 2 m 49 cm + 51 cm
 • 3 m 67 cm + 33 cm

104. Arvuta kirjalikult vihikus. Sobita võrdsete vastustega pallid.

Vihje
Keera telefon laiupidi.
 • 23 € 15 s + 14 € 85 s
 • 65 € 49 s – 25 € 49 s
 • 17 € 44 s + 37 € 56 s
 • 50 € 65 s – 12 € 65 s
 • 15 € 39 s + 24 € 61 s
 • 59 € 68 s – 4 € 68 s

105. Kontrolli, kas Paul arvutas õigesti. Arvuta vihikus. Märgi õiged võrdused.

 • 82 cm 9 mm – 40 cm 9 mm = 42 cm 1mm
 • 45 m 52 cm + 17 m 48 cm = 62 m 94 cm
 • 53 € 65 s – 20 € 5 s = 33 € 60s
 • 5 m 52 cm + 33 m 42 cm = 39 m

Tööleht

Palun oota