Peatükk 7.3 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Kellaaja määramine minutilise täpsusega (144–150)

Pane tähele

144. Kirjuta kella-aeg minutilise täpsusega enne ja pärast kesk-päeva.

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

Kell on 

145. Joonista puuduv minuti-osuti.

146. Lahenda ülesanded.

1. Buss väljub Sinilille peatusest kell 12.04 ja jõuab Ülase peatu­sesse kell 12.09. Mitu minutit kestab sõit ühest peatusest teise?

Vastus: 

2. Loodus-õpetuse tund algas kell 11.25. Tunnist 20 minutit kulus kordamiseks, siis algas kontroll-töö. Mis kell hakkasid õpilased kontroll-tööd kirjutama?

Vastus: 

3. Reklaami-paus algas kell 19.26 ja kestis 12 minutit. Mis kell jätkus mängu-film?

Vastus: 

147. Kirjuta kella-aeg numbritega.

148. Kirjuta kella-aeg. 

Kell on hommikul seitse läbi kolm-kümmend kaks minutit.

Kell on päeval kolm läbi kuus minutit.

Kell on õhtul üheksa läbi neli-kümmend seitse minutit.

Kell on öösel kaks läbi viis minutit.

Kell on kümme minutit üle kesk-päeva.

Kell on õhtul kolm-teist minutit üle kaheksa.

Kell on kaks-kümmend minutit puudub süda-ööst.

Joonista kellale osutid.

Kell on hommikul seitse läbi kolm-kümmend kaks minutit.

149. Täida töö-korraldused.

-kell

-kell

-kell

 : 

 : 

 : 

1. ja 2. kella aja erinevus on  minutit.

2. ja 3. kella aja erinevus on  minutit.

1. ja 3. kella aja erinevus on  minutit.

150. Lahenda ülesanne.

Vana-ema hakkas hommikul kell üheksa turule minema. Tema tee-kond kestis kaks-kümmend viis minutit. Mis kell jõudis vana-ema turule?

Vastus:  : 

Palun oota