Peatükk 8.4 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Tundmatu vähendatava leidmine (178–183)

Vaata videot

Pane tähele

Lille-vaasis oli mõned lilled. Ema võttis vaasist ära 6 lille. Nüüd on vaasis 10 lille. Mitu lille oli vaasis algul?

178. Koosta võrdus. Leia tähe arv-väärtus.

Trammis olid mõned sõitjad. Peatuses väljus 16 inimest. Trammi jäi 23 sõitjat. Mitu inimest oli trammis algul?

179. Leia tähe arv-väärtus. Kontrolli.

180. Koosta võrdus. Arvuta. Kontrolli.

Vähendaja on 35. Vahe on 22. Leia vähendatav.

      

  

      =  

  

      =  

  

Vähendaja on 43. Vahe on 40. Leia vähendatav.

      

  

      =  

  

      =  

  

181. Leia tähe arv-väärtus. Kontrolli. Arvuta vihikus.

u – 37 =

20

k – 3 =

36

p – 58 =

37

t – 25 =

45

u =

k =

p =

t =

s – 47 =

30

r – 4 =

26

t – 45 =

27

k – 65 =

5

s =

r =

t =

k =

182.–183. Koosta võrdus. Leia tähe arv-väärtus.

Metsas kasvasid kuused. Isa saagis 13 kuivanud puud maha. Kasvama jäi 27 puud. Mitu kuuske kasvas metsas enne saagimist?

Vastus: 

Maarika korjas mõne tomati. Ta andis 17 tomatit ära. Maarikale jäi 18 tomatit. Mitu tomatit Maarika korjas?

Vastus: 

Tööleht

Palun oota