Peatükk 10.4 (Matemaatika 4. kl. II osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.​

Digiõpiku „Matemaatika 4. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 4. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid on​ Lii Helmet, Kadri Männiksaar
​​Haridustehnoloog Mari Tõnisson
Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Meelika Maila

​​Retsensendid ​Tiiu Kaljas, Kaja Pastarus
Õppematerjali katsetas Kaja Pastarus (Tartu Kroonuaia Kool)

Toimetaja ja keeletoimetaja Tiina Helekivi
Animatsioonid tootis õpiku autorite ideede järgi Propapanda Productions OÜ
Illustratsioonid Vilve Aavik-Vadi, Ülle Meister, Shutterstock
Fotod Shutterstock​, Villem Lüüs (ül 134)
Õppematerjali digiteeris Tiina Helekivi

CC-BY-SA 3.0

Palun oota