Sisse­juhatus

  • ÕPETAJALE:
    ​Õpikus on hulganisti harjutusi, milleks vajalikud sõnasedelid ja töölehed saab õpetaja valmis kujul printida järgmise lingi kaudu: klb.ee/ug
    ​Muud abimaterjali leidub Koolibri kodulehel õpiku tutvustuse juures.

Kallis eesti keele õppija!

Sinu käes on sarja „Sõnajalaõis“ teine õppekomplekt, mis on loodud, et aidata sul liikuda taseme B2.2 suunas. Väga tore, et oled valmis selle järgi õppima asuma!

Sarja esimese osa tagasiside on olnud rõõmustavalt positiivne. Õpilased on öelnud, et neile meeldib, kui õppides saab ühendada meeldiva kasulikuga, nagu näiteks seriaali „Nullpunkt“ järgi koostatud õppetsüklis. Jagan seda arvamust täielikult – ainult siis, kui õpitav sulle huvi pakub, on võimalik seda päriselt omandada. Selleski komplektis ootab sind loodetavasti ees palju põnevat.

Esimese õppekomplekti tagasisides kiideti sageli õpiku sõnavara elulisust ja kasulikkust. Ka selle komplekti kõik lugemis- ja kuulamistekstid on autentsed ehk pärit päriselust. Eri tekstidega töötades õpid tajuma ka stiili erinevusi.

Mul on väga hea meel, et õpilastele meeldisid esimese komplekti improformaadis sõnavara- ja rääkimisülesanded. Nagu päris elus, ei tea sa sellistes ülesannetes ette, mida vestluskaaslane sulle ütleb, vaid pead oma olemasolevaid teadmisi kohe julgelt kasutama. Usun, et see tegevus on endiselt huvitav, lõbus ja tõhus!

Grammatika kohta ütles üks esimese komplekti järgi õppinud õpilane tabavalt, et siin õpikus on küll grammatika, kuid see on varjatud ja nii on seda huvitavam õppida. Grammatikat on ka selles komplektis püütud õpetada seostatult teiste osaoskustega. Nii hakkad grammatikat tunnetama ja suudad seda automaatselt kasutada tegelikes suhtlusolukordades, mis sul elus ette tulevad.

Samas ei eita ma ka kirjalike keeleharjutuste rolli keeleõppes. Selleks kuulub õpiku kõrval komplekti ka töövihik, mis on mõeldud tunnis harjutatud suhtlusülesannete rahulikuks läbimõtlemiseks ja kinnistamiseks. Soovitan töövihiku harjutusi teha kodus, tunniaega aga kulutada rohkem nendele tegevustele, mida üksi kodus teha ei saa.

Osa õpilasi mainis tagasisides ka seda, et esimene õpik oli neile natuke kerge. See õppekomplekt ongi juba samm edasi. Metoodika on sama, kuid ülesanded nõudlikumad. Samas on improülesannete üks eelis ka see, et neid saavad edukalt koos täita ka eri keeleoskustasemetel olijad.

Üks tore õpetaja ütles pärast esimese komplekti järgi õpetamist: „Olen kindel, et mu õpilased saavad nüüd hakkama eri teemadel rääki­misega, sest neil arenes sõnade ja mõtete ühendamise oskus ning nad avanesid.“ Nii ongi! Keeleoskus ei ole teemade äraõppimine, vaid keele kuulmine ja nägemine ning kasutamine. Kui teed seda rõõmuga, siis areneb su keeleoskus kindlasti!

Soovin sulle rõõmsaid ja sisukaid tunde ja palju võimalusi eesti keelt kasutada!

Mare Kitsnik

Tänu­sõnad

Tänan Türi Ühisgümnaasiumi õpetajat Averonika Beekmanni ja tema õpilasi, kelle loodud sisukad tekstid on õpikut rikastanud! Olen tänulik oma õpilastele Fyodor Tchebakovile, Anastasia Shestakovale, Miikal Suoniole ja Anastasiia Shusharinale lõbusate ja loovate leiutiste väljamõtlemise eest! Aitäh Ines Piibelehele, kellega peetud arutelud aitasid õpiku loomisele kaasa!

Mare Kitsnik

Kirjastus tänab häid koostöö­partnereid: Eesti Teadus­agentuur, OÜ Vesilind, Euroopa Regionaal­fond TeaMe+, Eesti Rahvus­ringhääling, ansambel Põhja-Tallinn, Natalija Golubenko, Karoli Hindriks, Mirko Miilits.

Palun oota