Peatükk 1.5 (Loodusõpetus 8. kl, 2. osa)

Sammalde mitmekesisus

Sammaltaimed

Mõtle ja arutle!

 1. Nimeta kohti, kus samblad kasvavad.
 2. Miks on samblad madala-kasvulised?
Helvik on maksasammal.

Eestis kasvab 530 liiki sammaltaimi. ​Välimuselt võivad nad olla väga erinevaid.

On ka selliseid samblaid, mis meenutavad oma välimuselt vetikaid. Neil ei ole nagu vetikatelgi varsi ja lehti. Need on maksasamblad.

Üks enamlevinumaid samblaid Eestis on karusammal ehk käolina. Karusammal kasvab niisketes metsades.
​Karusammal võib kasvada kuni pool meetrit pikaks.
​Kui taim mullast välja tõmmata, siis näeme, et ülemine osa on ilus roheline, alumine osa aga pruunikas. Altpoolt on taim hakanud juba kõdunema. 
​Karusambla lehed hoiduvad varrest eemale. Taim meenutab pudeliharja.
​Kuival ajal tõmbab taim oma lehekesed vastu vart. Nii väheneb vee aurumine ja taim säilitab vett paremini.

Harilik karusammal
Turblasambla värvus sõltub liigist.
Turbasammal

Soodes ja rabades kasvavad turbasamblad.
​Eestis kasvab 37 liiki turbasamblaid.

Turbasamblad võivad olla eri värvi: pruunikad, punakad, helerohelised, kollased ja kuivanult isegi valged.

Turbasamblad säilitavad vett

Turbasammaldel ei ole risoide.
​Taim kasvab pidevalt tipust ja kõduneb kogu aeg altpoolt.

Turbasamblad saavad kogu vajamineva vee sademetest. Neil on erilise ehitusega lehed, mis aitavad vett paremini koguda ja hoida. Lehtedes on lisaks elusatele rakkudele suured seest tühjad surnud rakud. Taim säilitab nendes veetagavara.
​Turbasammal on võimeline endasse koguma kümme kuni kakskümmend korda rohkem vett, kui ta ise kaalub.

Turbasambla lehe ehitus

Turblasamblad on taimed, millest tekib turvas.
​Rabades on palju niiskust ja seal on happeline keskkond.
​Rabavesi on hapuka maitsega.
​Turbasamblad ei lagune täielikult ära. Tekib turvas.
​Aastas tekib turvast juurde umbes 1 millimeeter.
​Rabades on turbakihi paksus umbes 6 meetrit.

 1. Kasvab niisketes metsades.   
 2. On rabades peamine turba tekitaja. 
 3. Samblal ei ole risoide.  
 4. Samblal ei ole lehti ega varsi. 
 5. Tal on lehtedes surnud rakud, kuhu ta kogub vett. 
 6. Kuival ajal tõmbab lehed varre ligidale. 
 7. Neil ei ole juuri.  

Sammalde tähtsus

Sammal-taimed on looduses väga olulised.
​Samblad toodavad õhku hapnikku rohkem, kui nad ise ära tarvitavad. Hapnik on oluline kõigile elusolenditele. Samblad aitavad hoida hapnikutaset õhus püsivana.

Samblad säilitavad endas palju vett. Sellega aitavad samblad hoida mullas niiskuse tasakaalu ning reguleerivad veetaset veekogudes.

Kuna samblad on vähenõudlikud taimed, siis saavad nad kasvada pinnal, kus teised taimed ei suuda. Samblad lagundavad kivimeid ja aitavad sellega kaasa mulla tekkele.

Turvas on inimestele vajalik loodusvara.
​Turbast valmistatakse briketti, mida kasutatakse kütteks.
​Turbaga segatud mulda kasutatakse taimede kasvatamiseks.
​Turvas on hea materjal loomadele allapanuks, sest ta suudab endasse imada vedelikku.

Turvas on ka keemiatööstuse tooraine, sellest saadakse õlisid, värvaineid, tõrva ja teisi aineid.

   • Toodetakse kasvuturvast taimede kasvatamiseks.
   • On tööstuse tooraine, sellest toodetakse õlisid, värvaineid, tõrva.
   • Reguleerivad veetaset veekogudes.
   • Aitavad kaasa mulla tekkele.
   • Toodavad rohkem hapnikku, kui ise tarbivad.
   • Säilitavad endas vett ja hoiavad pinnases niiskust.
   • On allapanuks loomadele.
   • Kasutatakse küttematerjaliks.

   Tööleht

   Lisatud failid
   Palun oota