Peatükk 1.14 (Loodusõpetus 8. kl, 2. osa)

Taimede osa looduses ja inimtegevuses

Mõtle ja arutle!

 1. Nimeta aias kasvavaid taimi, mille viljadest tehakse mahla.
 2. Nimeta metsas kasvavaid taimi, mille viljadest keedetakse moosi.

Taimedest algavad kõik toiduahelad

Taimedeta ei oleks elu Maal võimalik. Taimed toodavad fotosünteesi käigus suhkruid. Toiduahelate kaudu saavad taimede toodetud suhkrutest energiat kõik elusorganismid.

Toiduahel

Toiduahel näitab, kes keda sööb. Jänes sööb ära ristikheina, rebane sööb ära jänese. Nii liigub taimede toodetud energia ühest organismist teise.

Taimede tähtsus looduses

Linnupesa puulehtede vahel
Metskitsetall peidab end rohus.
Rohutirts lehel
Ämblik varitseb saaki.

Fotosünteesi tulemusel tekib õhku hapnik. Hapnikku vajavad kõik organismid hingamiseks.

Taimed on teistele organismidele elu- ja varjepaigaks.
​Linnud teevad oma pesad puudele, põõsastesse ja rohu sisse.
​Pesa ehitatakse taimedest. Loomad saavad end peita taimede vahele või seal saaki varitseda.

Taimede kõdunemisel tekib muld.
​Taimkatte hävimine toob endaga looduses kaasa palju probleeme.
​Kui taimi pole, kandub ka muld tuule ja veega sealt ära. Kuivemates piirkondades võivad taimkatte hävimise tagajärjel hakata laienema kõrbed.

toodavad hapnikku


  TAIMED

 

  

 

Taimede tähtsus inimeste elus

Ka inimesele on taimed väga olulised. Inimesed saavad eluks vajalikud toitained just taimedelt. Teraviljadest jahvatatakse jahu, millest küpsetatakse leiba ja saia. Eestlaste peavad oluliseks kartulit, mida süüakse iga päev, aga ka teisi juur- ja aedvilju: porgandit, kapsast, ube ja herneid. Just taimsed toiduained sisaldavad inimesele tarvilikke vitamiine ja mineraalaineid.

Toidupüramiid

Vaata toidupüramiidi. Sellelt on näha, et kõige rohkem peaksid inimesed sööma taimseid toiduaineid.

 1. Milliseid toiduaineid peaksid sa sööma kõige rohkem? 
 2. Mida sa peaksid sööma vähem? 
 3. Millised puu- ja köögivilju oled sina täna söönud? 

Taimed on oluline tooraine tööstusele.
​Puudest saadakse ehitusmaterjali. Puitu kasutatakse paberitööstuses, mööbli valmistamiseks ja kütteks. Taimedeta ei saa hakkama ravimi- ega kosmeetikatööstus.
Taimedest saab valmistada ka riiet. Puuvillast valmistatakse puuvillast riiet.

 1. Mis puu puidust tehakse tuletikke? 
 2. Mida valmistatakse puuvillast? 

Taimedega seotud elukutsed

Selleks, et taimi õigesti kasutada, peab neid tundma.

Taimi uurivad taimeteadlased ehk botaanikud. Nemad õpivad tundma taimede ehitust, liigilist mitmekesisust, taimede kasvukohti ja muud taimedega seotut.

Taimi peavad tundma ka aednikud ja põllumehed. Nemad peavad teadma, kuidas taimed paremat saaki an navad. Nad peavad teadma taimede liike ja sorte, kasvuks vajalikke tingimusi, taimi ohustavaid haigusi ja kahjureid. Nad peavad teadma ka, millal on õige aeg saaki koristada ja kuidas seda säilitada.
Aednikud töötavad aedades, haljasaladel, kasvuhoonetes ja mujal. Nad tegelevad ilutaimede, puu- ja köögiviljade kasvatamisega, aedade ja parkide korrashoiuga. ​

Taimedega töötavad lilleseadjad. Nemad teevad lilledest kaunistusi, tähtpäevadeks lillekimpe ja aitavad ostjatel sobivaid lilli valida.

Lilled kasvuhoones
Viljakoristus

Selleks, et taimed oleksid maitsvad ja annaksid palju saaki, tegeletakse sordiaretusega. Selle tööga tegelevad sordiaretajad. Nemad valivad välja kõige sobivamate omadustega taimed ja hakkavad neid paljundama.
​Nii saadakse näiteks erineva suuruse ja maitsega õunu, marju, kartuleid ja teisi taimi. Uue sordi aretamine võtab kaua aega ja vajab kannatlikkust. ​Alati uue sordi aretamine ei õnnestugi.
​Eestis asuvad sordiaretusjaamad Pollis ja Jõgeval.

Pollis aretatud õunasort ‘Talvenauding’

Metsaga tegelevad metsnikud ja metsakorraldajad peavad samuti taimi ja erinevaid puuliike hästi tundma. Nende ülesanded on seotud metsa kaitsmise, rajamise, hooldamise, uuendamise ja puidu varumisega.

Metsatööd
 1. Ants töötab põllul. Ta kasvatab teravilju, kartulit ja teisi põllukultuure. 
 2. Martal paluti kaunistada kontserdisaal pidulikuks ürituseks. 
 3. Torm murdis metsas hulga puid maha. Nüüd pidi Andres murdunud puud tükeldama ja metsast ära tooma. 
 4. Jane ja Rein hoolitsevad Luunja kasvuhoones kurgitaimede eest. 
 5. Minu pinginaabri isa tegeleb uute kartulisortide aretamisega. 
 6. Kevini ema töötab ülikoolis. Ta uurib taimede ehitust. 

Aednik istutas aeda noori õunapuid ja pirnipuid. Kevadel märkas ta, et hiired on õunapuu koore ringikujuliselt ära närinud. Pirnipuul oli koor ära näritud laikudena.

 1. Tuleta meelde, miks puukoore hävimine on puule ohtlik.
  Vaata ptk 1.10.
 2. Kumb puudest võib ellu jääda? Põhjenda, miks. 

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota