Peatükk 3.1 (Loodusõpetus 8. kl, 2. osa)

Selgroogsed ja selgrootud loomad

Selgroogsed ja selgrootud loomad

Mõtle ja arutle!

Nimeta, kes on pildil.

Loomariik

Loomariik jaguneb kaheks suureks rühmaks: selgroogsed ja selgrootud loomad.

Selgroogsed on loomad, kellel on olemas selgroog.
Selgrootutel loomadel ei ole selgroogu.

Enamik meile tuttavaid loomi on selgroogsed. Nende hulka kuuluvad kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud ja imetajad.
​Selgroogseid me tunneme paremini, sest nad on selgrootutega võrreldes suuremad ja liikuvamad.

Selgrootud loomad on putukad, ämblikud, vähid, ussid, limused (teod ja karbid) jt. Neid me märkame harvem, sest nad on väikesed. Mõned on nii väikesed, et neid on võimalik näha ainult mikroskoobiga.

Kui palju on maailmas loomaliike?

Kui palju on maailmas loomaliike, seda täpselt ei teata. Osa liike on veel leidmata, osa liike aga sureb välja. Selgroogseid teatakse olevat 63 000 liiki. Selgrootuid on aga tunduvalt rohkem – neid on leitud 1,3 miljonit liiki.

Loomaliikide jagunemine selgroo järgi
 1. Missuguste loomade liike on rohkem – kas selgrootute või selgroogsete? 
 2. Nimeta selgrootuid, keda sinu arvates on palju. 
Sääseparv

Loomaliikide arvukus

 • Järjesta loomarühmad.
  Alusta kõige väiksema liigilise arvukusega rühmast.
 • ämblikud
 • putukad
 • limused
 • kalad
 • linnud
 • roomajad
 • imetajad
 • kahepaiksed
 • vähid
 • Kõige rohkem elab Maal .
 • Selgroogsetest on kõige arvukamad .
 • Kõige vähem elab Maal .

Tööleht

Palun oota