Peatükk 1.1 (Gümnaasiumi eesti keele õpik 11. klassile)

Hea õppija!

Hea õppija!

Kui oled möödunud kooliaastal „Johannese“ järgi õppinud, on sulle tänavunegi komplekt üsna hästi tuttav. Sarja esimene osa keskendus muu hulgas keelele kui kultuuri- ja ühiskonnanähtusele, teises osas, mis on nüüd sinu käes, on seatud fookusse meedia ja tekstide kaudu mõjutamine.

Ega ilmaaegu öelda, et meedia on ühiskonna neljas võim. See võib nii aujärjele tõsta kui ka hukutada. Avalik tekstiruum mõjutab meid iga päev, nii et seda õieti tähelegi ei pane. Kursuste vältel õpid rohkem märkama varjatud sõnumeid, mida seni polnud endale ehk teadvustanud, ja kokkuvõttes kirevas inforuumis paremini toime tulema.

Väga oluline mõjutusvahend on muidugi keel. Normikohane või normist hälbiv keelekasutus on samasugune mainekujundusvahend nagu mis tahes muud suhtekorralduse atribuudid. Sellepärast tasub end keelekorraldajate soovitustega kursis hoida. Et aga ennast õigekeelsuse ja reeglistuse virvarris kindlamini tunneksid, on hea, kui põhivara valdad. Varem, juba põhikoolis käsitletud keeleküsimusi aitavad sul meelde tuletada praktilised harjutused, millest suur osa on koondatud töövihiku rubriiki „Keeleviit“.

Inimene õpib kõige tõhusamalt praktiliselt tegutsedes ja nii on ka „Johannes“ üles ehitatud seda põhimõtet arvestades: teadmised ja oskused omandad eeskätt mitmesuguseid ülesandeid sooritades ning õpikut ja töövihikut vaheldumisi kasutades. Kõige tähtsam on seejuures õppida õppima ja mõtlema. 

Soovime sulle õpiteel head indu ja palju rõõmu.

Autorid

Palun oota