Õppekomplekt (Gümnaasiumi eesti keele õpik 11. klassile)

1. Sissejuhatav peatükk

Järg
Peatükk
1.1. Hea õppija!
Tasuta tutvumiseks!
1.2. Kui oled sissejuhatava peatüki läbi töötanud,
1.3. Info roll ühiskonnas
1.4. MÕTTEJÄRG
1.5. KARL MARTINI HÕLLANDUS

2. Esimene peatükk

Järg
Peatükk
2.1. Kui oled 1. peatüki läbi töötanud,
2.2. Info esitus. Konteksti mõju
2.3. Kommunikatsioon
2.4. Uus aeg – uus meedia
2.5. Veebisuhtlus ja -turvalisus
2.6. Meedia roll ühiskonnas
2.7. PROJEKT
2.8. MÕTTEJÄRG
2.9. KARL MARTINI HÕLLANDUS

3. Teine peatükk

Järg
Peatükk
3.1. Kui oled 2. peatüki läbi töötanud,
3.2. Meediakanalid
3.3. Meedia mitu nägu
3.4. Uudis kui ajakirjanduse põhitekst
3.5. PROJEKT
3.6. Arvamust avaldavad ja kujundavad meediažanrid
3.7. Intervjuu ja reportaaž
3.8. MÕTTEJÄRG
3.9. KARL MARTINI HÕLLANDUS

4. Kolmas peatükk

Järg
Peatükk
4.1. Kui oled 3. peatüki läbi töötanud,
4.2. Meediateksti vastuvõtt
4.3. Pilt ja tekst
4.4. Allikad ja usaldusväärsus
4.5. Sõnavabadus
4.6. PROJEKT
4.7. Meediaeetika
4.8. MÕTTEJÄRG
4.9. KARL MARTINI HÕLLANDUS

5. Neljas peatükk

Järg
Peatükk
5.1. Kui oled 4. peatüki läbi töötanud,
5.2. Retoorika ja argumenteerimine
5.3. Demagoogiavõtted
5.4. Vaatepunkt ja autoripositsioon
5.5. Argumenteeriv tekst ja kõne
5.6. PROJEKT
5.7. Selge keel
5.8. MÕTTEJÄRG
5.9. KARL MARTINI HÕLLANDUS

6. Viies peatükk

Järg
Peatükk
6.1. Kui oled 5. peatüki läbi töötanud,
6.2. Reklaami olemus ja liigid
6.3. Reklaamteade
6.4. Reklaamikeel
6.5. Turundus ja mainekujundus
6.6. PROJEKT
6.7. Reklaam ja seadus
6.8. MÕTTEJÄRG
6.9. KARL MARTINI HÕLLANDUS
Palun oota