Peatükk 5.5 (KEAT)

Ülekäigurada ja ülekäigukoht

Nii reguleerimata ülekäigurajal kui ka ülekäigukohas sõiduteed ületades peatun, vaatan ja veendun, et tee ületamine on ohutu. Reguleerimata ülekäigurajal sõiduteed ületades arvestan, et sõidukijuht ei pruugi mind märgata ning sõidukit ei saa hetkega peatada. Mida suurem on auto kiirus, seda pikem on peatumisteekond. Jalgratturil on ohutum sõiduteed ületada jalgratast käe kõrval lükates. Ülekäigukohas ei ole jalakäijatel eesõigus.

Kontrolli teadmisi

Ühenda paarid.

 • Reguleeri­mata ülekäigu­rada
 • Ülekäigu­koht
   • Peatun sõidutee ääres. Vaatan mõlemale poole, kas sõidukeid tuleb. Veendun, et ühtegi sõidukit ei tule, alles siis ületan tee.
   • Peatun sõidutee ääres. Vaatan mõlemale poole, kas sõidukeid tuleb. Veendun, et sõidukeid ei tule või need on seisma jäänud, alles siis ületan tee.
   Palun oota