Peatükk 5.6 (KEAT)

Peatumisteekond

Sõidukijuhil kulub aega reageerimiseks (reageerimisteekond) ning siis sõiduki pidurdamiseks (pidurdusteekond). Kokku on see peatumisteekond.

reageerimisteekond + pidurdusteekond = peatumisteekond

Peatumisteekond linnakiirusel

Peatumisteekonnad linnakiirustel
  • 8 meetrit
  • 18 meetrit
  • 28 meetrit

Mida kiiremini auto sõidab, seda  on peatumisteekond.

Sõidukijuhi reageerimisteekonna arvutamine

Tunnis on 60 minutit.

Minutis on 60 sekundit.

Seega on tunnis 60 ⋅ 60 = 3600 sekundit.

50 : 3,6 (3600 sek) = 13,88 m/s

Peatumisteekond maanteekiirusel

Peatumisteekonnad maanteekiirustel
  • 59 meetrit
  • 60 meetrit
  • 70 meetrit

Mida libedam on tee, seda  on peatumisteekond.

Sõidukijuhi reageerimisteekonna arvutamine

Tunnis on 60 minutit.

Minutis on 60 sekundit.

Seega on tunnis 60 ⋅ 60 = 3600 sekundit.

90 : 3,6 (3600 sek) = 25 m/s

Palun oota