Parasvöötme rohtla

Parasvöötme rohtla

Rohtlad on suured tasased rohumaad. Puid rohtlas ei kasva, sest seal esineb vähe sademeid. Puud vajavad kasvamiseks rohkem niiskust. Rohtlas kasvavad heintaimed ehk rohttaimed.

Mõtle ja arutle!

 1. Mida sa tead rohtlate kohta?
 2. Vaata pilte.
  ​Mille poolest erinevad parasvöötme metsad ja rohtlad?
 1. Euraasias 
 2. Põhja-Ameerikas 
 3. Lõuna-Ameerikas 
 4. Ungaris 

Asend

Rohtlad asuvad parasvöötmes sega- ja lehtmetsavööndist lōuna pool.
​Rohtlad asuvad mandrite sisealadel Euroopas, Aasias, Lōuna- ja Pōhja-Ameerikas.

Euroopa suurimad rohtlad on Ukrainas, Venemaal ja Ungaris.
​Aasia rohtlad on Kasahstanis ja Mongoolias.
​Lõuna-Ameerika rohtlad paiknevad Argentinas ja Uruguays.
​Põhja-Ameerika suurimad rohtlad laiuvad Ameerika Ühendriikides.

Mongoolia stepp
Viljapõld Ukrainas
 1. Leia kaardilt ja gloobuselt: ekvaator, pöörijooned ja polaarjooned.
 2. Vali, kus asuvad rohtlatega seotud alad:
  • Euroopas
    Must meri 
    Krimmi poolsaar
    Doonau jõgi
    Volga jõgi
    Dnepri jõgi
  • Aasias
    Kaspia meri
  • Lõuna-Ameerikas
    Parana jõgi
    La Plata laht
  • Põhja-Ameerikas
    Suur tasandik

Vali kohanime ette õige number.

Kliima

Parasvöötme rohtlates esineb neli aastaaega. Meredest kaugel sisemaal on kuiv. Suved on rohtlas soojad, talved aga külmad.

Kuhu on diagrammil märgitud

 • kuud?
 • õhutemperatuur?
 • sademete hulk?

Täida lüngad diagrammi alusel.

 1. Kõige soojem on kuu.
  Keskmine õhutemperatuur on siis  °C.
  Mis kuu on Eestis kõige soojem? Mitu kraadi on siis keskmine õhutemperatuur?
 2. Kõige külmem on kuu.
  Keskmine õhutemperatuur on siis  °C.
  Mis kuu on Eestis kõige külmem?
  Mitu kraadi on siis keskmine õhutemperatuur?
 3. Aastane õhutemperatuuride vahe (kõige soojema ja kõige külmema kuu õhutemperatuuride vahe) on  kraadi C.
  Mitu kraadi on Eestis aastane õhutemperatuuride vahe?
 4. Rohtlas sajab palju vihma (millal?) .
 5. Rohtlas sajab vähe (millal?) .
 6. Mongoolias sajab aastas  millimeetrit (mm).
  Kuidas leidsid selle näidu? Kui palju sajab Eestis?

Taimestik

Rohtlas kasvab mitmesuguseid rohttaimi. Seal kasvab palju sügavate juurtega kõrrelisi. Kõrrelised taimed on vastupidavad suvisele kuivusele.

Mõtle ja arutle

Miks on rohtlataimedel sügavale ulatuvad juured?

Stepirohi
Anomaalne pojeng
Iirised
Moonid

Kõrgeim kõrreline rohtlas on stepirohi. Stepirohi võib kasvada kuni kolme meetri kõrguseks. Erinevate mandrite rohtlates kasvavad veel preeriarohi, habehein, pamparohi.

Kevaditi õitseb rohtlas palju lilli. Seal kasvavad metsikud tulbid, pojengid, iirised, moonid.

Loomastik

Vaata pilti. Nimeta rohtlate loomi.

Rohtlates elavad peamiselt rohusööjad loomad. Nende jaoks on seal piisavalt toitu. Suurtest loomadest elavad rohtlates antiloobid, pampajänes ehk maara, ameerika piison.

Palju on rohtlates ka närilisi. Nemad toituvad peamiselt rohttaimede seemnetest. Närilistest elavad rohtlates suslik, hamster, hüpik, rohtlahaukur.

Kiskjatest elavad rohtlates puuma, pampakass, pamparebane, preeriahunt ehk koiott.

Koiott ehk preeriahunt
Rohtlahaukurid oma uru sissekäigu ees
Suslik
Rohtlate suur lind suurtrapp
 • lakkhunt
 • piison
 • saiga
 • krookus
 • kõrre­lised
 • salvei
 1. Rohtlad asuvad sisemaal. 
 2. Rohtlad asuvad polaaraladel.  
 3. Rohtlas kasvab palju puid. 
 4. Rohtlas kasvab palju rohttaimi. 
 5. Rohtlas on vähe õistaimi. 
 6. Rohtlaloomad on kõik rohusööjad. 
 7. Kiskjatele on rohtlas palju toitu. 
 8. Paljudel rohtlaloomadel on sügaval asetsevad urud. 

2. Loe veel kord väära sisuga laused. Sõnasta õigesti.

Loe laused. Vali õiged vastused.
Ühes lauses võib olla mitu õiget vastust.

1. Rohtlas on

 • palju puid
 • palju rohttaimi
 • taimede lehed väikesed või muundunud asteldeks

2. Rohtlahaukurid on

 • väikesed närilised
 • suured imetajad
 • ühis-elulised loomad

3. Rohtlahaukurid elavad

 • okstest ehitatud pesades
 • kivi all
 • maa sisse kaevatud urgudes

4. Peale rohtlahaukurite elavad rohtlas veel

 • koprad
 • piisonid
 • saigad
Vaata videot rohtla-haukurite elust.

Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid

Tuntumad rohtlavööndi riigid on

 • Euroopas Ukraina ja Ungari
 • Aasias Kasahstan ja Mongoolia
 • Lõuna-Ameerikas Argentina
 • Põhja-Ameerikas Ameerika Ühendriigid

Ülesanne 7

Leia:

 1. suuremad rohtlavööndi riigid;
 2. nende rohtlavööndi riikide pealinnad.

Rohtla mullad on mustmullad.
​Need on maailma kõige viljakamad mullad.
​Viljakas mullas on palju toitaineid ja taimed kasvavad seal hästi. Sellepärast on suur osa rohtlatest üles haritud.

Rohtlas on tähtsal kohal teraviljakasvatus.

Rohtlate piirkonda iseloomustavad suured põllud. Seal tegeletakse peamiselt taimekasvatusega.
​Rohtla-aladel kasvatatakse nisu, maisi, päevalille, rapsi, sojauba, suhkrupeeti, viinamarju.
​Rohtlas on suured rohumaad.
​Loomadest kasvatatakse rohtlas peamiselt lambaid, veiseid, hobuseid. Need on rohusööjad loomad, kellele on rohtlates rikkalikult toitu.

Rohtlates leidub palju maavarasid. Seal kaevandatakse kivisütt, rauamaaki, vasemaaki, naftat, maagaasi jm.

Päevalille õied keeravad alati päikese poole.

*Ülesanne 8

 1. Leia maavarade kaardilt nafta, maagaasi, kivisöe ja rauamaagi leppemärgid.
 2. Leia suuremad rohtla-aladel olevad
  • nafta
  • maagaasi
  • kivisöe
  • rauamaagi leiukohad

Rohtlate piirkondades esineb mitmeid keskkonnaprobleeme.

Suurimaks probleemiks on tuule- ja vee-erosioon. Rohtlad on suured lagedad alad. Suur tuul ja vooluvesi kannavad seal ära mulda, setteid. Vihmavesi uuristab maapinda suuri kraave.
​Tuule ja vee tegevuse tagajärjel tekivad suurel maa-alal uht-orud. Uhtorud takistavad põldude harimist ja kahjustavad saaki.
​Tuule tegevust nimetatakse tuule-erosiooniks. Vee tegevust nimetatakse vee-erosiooniks.

Erosiooni vältimiseks istutatakse metsakaitseribasid.
​Puud püüavad suure tuule ja vooluvee kinni. Nii takistavad puud suurel tuulel ja vooluveel mulda ära kanda.
​Puud takistavad ka suurte uhtorgude teket.

Uhtorud takistavad põldude rajamist.

Mõtle ja arutle

 • Selgita oma sõnadega, mis on erosioon.
 • Mis on metsakaitseriba?

Tööstus- ja kaevanduspiirkonnas esineb laialdane õhu saastatus ja veereostus.

Mõtle ja arutle

 • Mis saastab õhku neis piirkondades?
 • Mis reostab vett tööstus- ja kaevanduspiirkonnas?

1. Leia kaardilt rohtlatega seotud alad:

 • Ukraina, Ungari, Mongoolia, Kasahstan
 • Volga jõgi, Parana jõgi

2. Vali kohanime ette õige number.
 Ukraina
 Kasahstan
 Ungari
 Volga jõgi
 Mongoolia
 Parana jõgi

3. Rühmita alad asukoha järgi.

    • Volga jõgi
    • Kasah­stan
    • Ukraina
    • Mon­goolia
    • Parana jõgi
    • Ungari

    Teeme kokkuvõtte rohtlast

     ROHTLA

    RIIGID

     

     LOOMAD

    1. Parasvöötme rohtlad on suured .
    2. Rohtlad paiknevad  sisealadel.
    3. Rohtlas esineb  aastaaega.
    4. Rohtlas kasvavad , peamiselt .
    5. Kevadel õitsevad rohtlas .
    6. Loomadest elab rohtlas palju närilisi: .
    7. Seal elavad suured rohusööjad: .
    8. Rohtlas esinevad viljakad mullad võimaldavad kasvatada  ja .
    9. Tuntuimad riigid, kus asuvad suured rohtlad, on .

    Tööleht

    Lisatud failid
    Palun oota