Peatükk 8.4 (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Impressum

Digiõpiku väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet.​

Digiõpiku „Matemaatika 4. klassile“ koostamisel on arvestatud põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe 4. klassi matemaatika ainekavas esitatud nõudeid. Õppematerjal sobib kasutamiseks ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppijate õppe diferentseerimisel, individuaalse õppekava (IÕK) alusel õppijate ning muukeelsete õpilaste õpetamisel.

Õpiku autorid​ Lii Helmet, Kadri Männiksaar
​​Haridustehnoloog Mari Tõnisson
​​Digiõpiku koostamist nõustas eripedagoog Meelika Maila

​​Retsensendid ​Tiiu Kaljas, Kaja Pastarus
​​Õppematerjali katsetas Kaja Pastarus (Tartu Kroonuaia Kool)

Toimetaja ja keeletoimetaja Tiina Helekivi
​Animatsioonid tootis õpiku autorite ideede järgi Propapanda Productions OÜ
​Illustratsioonid Vilve Aavik-Vadi, Ülle Meister, Shutterstock
Fotod Shutterstock
Õppematerjali digiteeris Tiina Helekivi

CC-BY-SA 3.0

Palun oota