Õppekomplekt (Matemaatika 4. kl. IV osa)

Matemaatika 4. klassile. IV osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Kadri Männiksaar, Lii Helmet
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 29 peatükki ning 331 ülesannet, millest 331 on õpikus ja 0 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Kadri Männiksaar, Lii Helmet
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Korrutamine ja jagamine arvudega 0–9

Järg
Peatükk
1.1. Korrutamine (1–10)
1.2. Jagamine (11–18)
1.3. Ühetehtelised avaldised (19–30)
1.4. Mitmetehtelised avaldised I (31–36)
1.5. Mitmetehtelised avaldised II (37–49)

2. Sirglõik

Järg
Peatükk
2.1. Sirglõigu ja murdjoone joonestamine etteantud mõõtude järgi (50–58)
2.2. Sirglõigu pikendamine ja lühendamine (59–64)

3. Nimega arvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Nimega arvude korrutamine ja jagamine (65–76)

4. Täiskümnete korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Täiskümnete korrutamine (77–86)
4.2. Täiskümnete jagamine (87–92)
4.3. Täiskümnete korrutamine ja jagamine (93–109)

5. Nurgad

Järg
Peatükk
5.1. Nurkade nimetused ja liigitamine (110–123)
5.2. Nurkade joonestamine joonlaua abil (124–133)

6. Osa leidmine tervikust

Järg
Peatükk
6.1. Terviku jaotamine võrdseteks osadeks (134–141)
6.2. Tervik on jaotatud kaheks võrdseks osaks (142–145)
6.3. Tervik on jaotatud kolmeks võrdseks osaks (146–149)
6.4. Tervik on jaotatud neljaks võrdseks osaks (150–153)
6.5. Tervik on jaotatud viieks võrdseks osaks (154–157)

7. Kordamine

Järg
Peatükk
7.1. Numeratsioon (158–166)
7.2. Järgarvud ja Rooma numbrid (167–169)
7.3. Liitmine ja lahutamine 100 piires (170–188)
7.4. Tehted nimega arvudega (189–201)
7.5. Täht otsitava arvu tähisena (202–209)
7.6. Korrutamine ja jagamine tabeli põhjal (210–234)
7.7. Nimega arvude korrutamine ja jagamine (235–246)

8. Õpetajale

Järg
Peatükk
8.1. Metoodilised juhised õppevara kasutamiseks
8.2. Matemaatika 4. klassile, IV osa (PDF-versioon)
8.3. IV osa PDF- ja digiversiooni pealkirjade ühildumine
8.4. Impressum
Palun oota