Õppekomplekt

Matemaatika 4. klassile. IV osa. Lihtsustatud õppekava

Õppekomplekti autorid
Kadri Männiksaar, Lii Helmet
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 29 peatükki ja õpetaja ülesannetekogus 0 ülesannet.
 • Õppekomplekti autorid
  Kadri Männiksaar, Lii Helmet
 • Aine
  Matemaatika
 • Klass
  4.
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Üldhariduse lihtsustatud õppekava
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Korrutamine ja jagamine arvudega 0–9

Järg
Peatükk
1.1. Korrutamine (1–10)
1.2. Jagamine (11–18)
1.3. Ühetehtelised avaldised (19–30)
1.4. Mitmetehtelised avaldised I (31–36)
1.5. Mitmetehtelised avaldised II (37–49)

2. Sirglõik

Järg
Peatükk
2.1. Sirglõigu ja murdjoone joonestamine etteantud mõõtude järgi (50–58)
2.2. Sirglõigu pikendamine ja lühendamine (59–64)

3. Nimega arvude korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
3.1. Nimega arvude korrutamine ja jagamine (65–76)

4. Täiskümnete korrutamine ja jagamine

Järg
Peatükk
4.1. Täiskümnete korrutamine (77–86)
4.2. Täiskümnete jagamine (87–92)
4.3. Täiskümnete korrutamine ja jagamine (93–109)

5. Nurgad

Järg
Peatükk
5.1. Nurkade nimetused ja liigitamine (110–123)
5.2. Nurkade joonestamine joonlaua abil (124–133)

6. Osa leidmine tervest

Järg
Peatükk
6.1. Terve jaotamine võrdseteks osadeks (134–141)
6.2. Terve on jaotatud kaheks võrdseks osaks (142–145)
6.3. Terve on jaotatud kolmeks võrdseks osaks (146–149)
6.4. Terve on jaotatud neljaks võrdseks osaks (150–153)
6.5. Terve on jaotatud viieks võrdseks osaks (154–157)

7. Kordamine

Järg
Peatükk
7.1. Numeratsioon (158–166)
7.2. Järgarvud ja Rooma numbrid (167–169)
7.3. Liitmine ja lahutamine 100 piires (170–188)
7.4. Tehted nimega arvudega (189–201)
7.5. Täht otsitava arvu tähisena (202–209)
7.6. Korrutamine ja jagamine tabeli põhjal (210–234)
7.7. Nimega arvude korrutamine ja jagamine (235–246)

8. Õpetajale

Järg
Peatükk
8.1. Metoodilised juhised õppevara kasutamiseks
8.2. Matemaatika 4. klassile, IV osa (PDF-versioon)
8.3. IV osa PDF- ja digiversiooni pealkirjade ühildumine
8.4. Impressum
Palun oota