Peatükk 1.2 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Aafrika

Aafrika manner

Vaata Aafrikat tutvustavat videot.

Asend

Aafrika asub ümber ekvaatori.
​Aafrika piirid on:

 • põhjas Gibraltari väin ja Vahemeri;
 • idas Suessi kanal, Punane meri ja India ookean;
 • läänes Atlandi ookean ja Guinea laht:
 • lõunas Atlandi ja India ookean.
 1. Leia Aafrika gloobuselt.
 2. Millistel poolkeradel asub Aafrika?
   ja -poolkeral. 
 3. Leia Aafrika kaardilt. Leia Aafrika piirid.
 4. Vali Aafrika kaardile nimetused.

Mandrite seas on Aafrika manner oma pindalalt Euraasia järel suuruselt teine.

Leia peatüki 1.1 tabelist Aafrika mandri pindala.

 miljonit km²

Suessi kanal

Punane meri ja Vahemeri on omavahel ühendatud kanaliga. Kanal on inimeste rajatud veekogu, mis ühendab kahte veekogu omavahel. Nii saab laevaga ühest veekogust teise sõita palju lühemat veeteed pidi.

 1. Suessi kanal asub .
 2. Kanal rajati (miks?) .
 3. Suessi kanal valmis  aastal.
 4. Suessi kanal ühendab .
 5. Suessi kanal eraldab .
 6. Suessi kanal kuulub (mis riigile?) .
 7. Suessi kanali pikkus on  km.
 8. Suessi kanali keskmine sügavus on  m.
 9. Suessi kanali läbimine võtab aega (kui kaua?)  tundi.

Loodus

Aafrika loodus on mitmekesine ja väga erinev Eesti loodusest.
​Ekvaator läbib Aafrikat peaaegu keskelt. Seega on Aafrika kõige kuumem manner. Ekvaatori ümbruses on aasta keskmine õhutemperatuur ligi 30 kraadi C. Sahara kõrbes on õhusooja mõõdetud üle 50 kraadi C.

 • jäävöönd
 • tundra
 • parasvöötme okasmets
 • parasvöötme sega- ja lehtmets
 • rohtla
 • vahemereline mets ja põõsastik
 • kõrb
 • savann
 • ekvatoriaalne vihmamets
 • kõrgusvööndilisus

Mõtle ja arutle

 1. Mis taimed kasvavad vihmametsas/savannis/kõrbes?
 2. Mis loomad elavad vihmametsas/savannis/kõrbes?
 3. Millega tegelevad inimesed vihmametsas/savannis/ kõrbes?

Aafrika manner koos tema juurde kuuluvate saartega moodustab Aafrika maailmajao.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses peatükis 2.5 õpitut.

RIIGID

SUURUS

TAIMED

VEEKOGUD

AAFRIKA

LOOMAD

SAARED, POOLSAARED

MAAILMA KÕIGE ...

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota