Õppekomplekt (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Loodusõpetus 9. klassile, 3. osa. Lihtsustatud õppekava

Autorid
Helle Anijärv, Piret Seedre
Ülesannetekogu autorid
Helle Anijärv, Piret Seedre 
Väljaandja
SA Innove, HARNO
Kuulub paketti
Tasuta
 • Õppekomplektis on 51 peatükki ning 645 ülesannet, millest 364 on õpikus ja 281 ülesannetekogus.
 • Autorid
  Helle Anijärv, Piret Seedre
 • Ülesannetekogu autorid
  Helle Anijärv, Piret Seedre 
 • Aine
  Loodusõpetus
 • Klass
  9. klass
 • Teose keel
  Eesti keel
 • Väljaandja
  SA Innove, HARNO
 • Õppekava
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava 2010
 • Kuulub paketti
  Tasuta

1. Maailm

Järg
Peatükk
1.1. Mandrid. Maailmajaod
1.2. Aafrika
1.3. Antarktis
1.4. Austraalia
1.5. Euraasia
1.6. Lõuna-Ameerika
1.7. Põhja-Ameerika

2. Suuremad riigid

Järg
Peatükk
2.1. Suuremad riigid ja nende pealinnad maailma poliitilisel kaardil
2.2. Venemaa
2.3. Kanada
2.4. Hiina
2.5. Argentina

3. Rassid ja rahvad

Järg
Peatükk
3.1. Erinevad rassid ja rahvad

4. Euroopa ja Eesti rahvastik, asustus

Järg
Peatükk
4.1. Eesti ja Euroopa rahvaarv ja selle muutumine
4.2. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis
4.3. Ränded ja nende põhjused
4.4. Rahvuslik koosseis
4.5. Rahvastiku paiknemine
4.6. Linnastumise põhjused
4.7. Linnastumisega kaasnevad probleemid

5. Euroopa ja Eesti majandus. Tööstus

Järg
Peatükk
5.1. Euroopa ja Eesti majandus­ressursid
5.2. Tööstusharud
5.3. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused
5.4. Eesti energia­majandus
5.5. Euroopa energia­majandus ja energia­probleemid

6. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetetööstus

Järg
Peatükk
6.1. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid
6.2. Eesti põllumajandus
6.3. Toiduaine­tööstus
6.4. Põllumajandus ja toiduaine­tööstus Euroopas
6.5. Põllumajan­dusega seotud keskkonna­probleemid

7. Euroopa ja Eesti teenindus

Järg
Peatükk
7.1. Teenindus ja selle jaotumine
7.2. Transport ja transpordiliigid
7.3. Eesti transport
7.4. Euroopa peamised transpordi­koridorid
7.5. Turism ja selle liigid
7.6. Eesti ja Euroopa peamised vaatamis­väärsused
7.7. Turismiga kaasnevad keskkonna­probleemid

8. Reisisiht Euroopa

Järg
Peatükk
8.1. Reisisiht Euroopa
8.2. Ühe valitud riigi üldandmed ja sümboolika
8.3. Riigi geograafiline asend
8.4. Valitud riigi loodus
8.5. Valitud riigi rahvastiku paiknemine
8.6. Valitud riigi maavarad ja majandus
8.7. Valitud riigi traditsioonid ja kultuur
8.8. Valitud riigi vaatamis­väärsused
8.9. Transpordi­võimalused valitud riiki jõudmiseks
8.10. Tervise- ja turvalisuse riskid

9. Õpetajale

Järg
Peatükk
9.1. Sõnaseletused
9.2. Soovitused loodusõpetuse lihtsustatud õppe 9.kl. III osa käsitlemiseks
9.3. Loodusõpetus 9. klassile, III osa (print-pdf)
9.4. Impressum
Palun oota