Peatükk 1.5 (Loodusõpetus 9. kl, 3. osa)

Euraasia

Euraasia

Euraasia manner koos ümbritsevate saartega jaguneb kaheks maailmajaoks – Aasiaks ja Euroopaks.

Leia Euraasia, Euroopa ja Aasia gloobuselt.
Leia Euraasia, Euroopa ja Aasia kaardilt.
Mis poolkeradel asub Euraasia?

 ja -poolkeral.

 1. Põhjas:  ookean, meri.
 2. Idas:  ookean,  meri.
 3. Läänes:  ookean,  meri.
 4. Lõunas:  ookean,  meri.

Aasia

Vaata Kagu-Aasiat tutvustavat videot.

Aasia asend

Euraasia mandri idapoolne osa koos ümbritsevate saartega on Aasia maailmajagu. Oma suuruselt on see Antarktika järel teisel kohal. Rahvaarvult on Aasia kõige suurem maailmajagu.

Aasia piirid on:

 • põhjas Põhja-Jäämeri
 • idas Vaikne ookean
 • lõunas India ookean ja selle osad
 • läänes piki Uurali mäestikku, Uurali jõge, Kaspia merd, Kaukasuse mäestikku, Musta merd ja Vahemerd
 1. Leia ja näita Aasia gloobuselt. Leia Aasia piirid.
 2. Leia Aasia kaardilt. Leia Aasia piirid.
 3. Millistel poolkeradel asub Aasia?
   ja -poolkeral.
 4. Märgi kaardile nimetused:
Vaikne ookean
Aasia
Euroopa
Aafrika
Austraalia
India ookean
Põhja-Jäämeri
Uurali mäestik

Aasia loodus

Aasia loodus on väga mitmekesine. Aasia põhjaosas on külmad polaaralad. Lõunaosas on aga palavad vihmametsad.

 • jäävöönd
 • tundra
 • parasvöötme okasmets
 • parasvöötme sega- ja lehtmets
 • rohtla
 • vahemereline mets ja põõsastik
 • kõrb
 • savann
 • ekvatoriaalne vihmamets

Mõtle ja arutle!

 1. Mis taimed kasvavad jäävööndis/tundras/okasmetsas?
 2. Mis loomad elavad jäävööndis/tundras/okasmetsas?
 3. Millega tegelevad inimesed jäävööndis/tundras/okasmetsas?

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses peatükis 2.4 õpitut.

 • 1642
 • 340
 • 8848
 • Mariaani süvik
 • Baikal
 • Mount Everest
 • 11022
 • Surnumeri
 • Surnumere
 • Araabia poolsaar
 1. Maailma kõige sügavam järv on , selle sügavus on  m.
 2. Kõige soolasem veekogu on , selle soolsus on ‰.
 3. Kõige suurem poolsaar on .
 4. Kõige madalam koht maapinnal on  ümbrus.
 5. Kõige kõrgem mägi on , mille kõrgus on  m.
 6. Kõige sügavam koht on , mille sügavus on  m.

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses peatükis 2.4 õpitut.

RIIGID

SUURUS

TAIMED

VEEKOGUD

AASIA

LOOMAD

SAARED, POOLSAARED

MAAILMA KÕIGE …

Euroopa

Vaata Euroopat tutvustavat videot.

Euroopa asend

Euraasia mandri läänepoolsem osa on Euroopa maailmajagu. Euroopa põhjaosas asub ka Eesti.

Leia peatüki 1.1 maailmajagude tabelist, kui suur on Euroopa.

 miljonit km².

Võrdle Euroopa suurust teiste maailmajagudega.

 • põhjas  
 • läänes 
 • lõunas 
 • idas 

Tuleta meelde, mis on meri ja mis on järv.
Õppisid seda 6. klassi loodusõpetuses.
Miks on Kaspia meri tegelikult järv?

 Euroopa
 Aasia
 Aafrika
 Atlandi ookean
 Põhja-Jäämeri
 Must meri
 Vahemeri
 Läänemeri
 Kaspia meri
 Uurali mäestik
 Kaukasuse mäestik

Euroopa riigid

Euroopas on 51 riiki. Neist 27 riiki kuuluvad Euroopa Liitu.
​Euroopas asub osa maailma kõige suuremast riigist Venemaast. Siin asub ka maailma kõige väiksem riik Vatikan. Vatikani riik mahub ära Rooma linna Itaalias.

 1. Euroopa Liit on Euroopa riikide  ja poliitiline ühendus. Ühenduses tehakse koostööd inimeste elujärje ja elukeskkonna parandamiseks.
 2. Eesti kuulub Euroopa Liitu alates  aastast.
 3. Euroopa Liidul on oma raha .
 4. Euroopa Liidul on oma sümbolid: .
 5. Euroopa päev on iga-aastane tähtpäev, millega tähistatakse rahu Euroopas ja Euroopa ühtsust.
  Euroopa päev on (millal?.
 6. Euroopa Liidu keskus asub (kus?) .

Euroopa loodus

Põhja-Euroopa asub külmvöötmes, Lõuna-Euroopa aga lähistroopikas. Seega on loodus Euroopas väga mitmekesine.

 • jäävöönd
 • tundra
 • parasvöötme okasmets
 • parasvöötme sega- ja lehtmets
 • rohtla
 • vahemereline mets ja põõsastik
 • kõrb
 • savann
 • ekvatoriaalne vihmamets
 • kõrgusvööndilisus

Mõtle ja arutle!

 1. Mis taimed kasvavad tundras / sega- ja lehtmetsas / vahemerelistes metsades ja põõsastikes?
 2. Mis loomad elavad tundras / sega- ja lehtmetsas / vahemerelistes metsades ja põõsastikes?
 3. Millega tegelevad inimesed tundras / sega- ja lehtmetsas / vahemerelistes metsades ja põõsastikes?

Võrdle kahe maailmajao

 • pindala
 • rahvaarvu
 • piire
 • loodusvööndeid
 1. Pindala on 44,6 miljonit km². 
 2. Pindala on 10,2 miljonit km². 
 3. Rahvaarv on ligikaudu 740 miljonit inimest. 
 4. Rahvaarv on 4,5 miljardit inimest. 
 5. Idapiiriks on Uurali mäestik. 
 6. Läänepiiriks on Uurali mäestik. 
 7. Seal asub Barentsi meri. 
 8. Seal asub Beringi meri. 
 9. Suurima levikuga on okasmetsad. 
 10. Suurima levikuga on sega- ja lehtmetsad. 
Delft – linn Hollandis Euroopas
Hongkong Aasias

Tuleta meelde 8. klassi loodusõpetuses peatükis 2.4 õpitut.

RIIGID

SUURUS

TAIMED

VEEKOGUD

EUROOPA

LOOMAD

SAARED, POOLSAARED

MAAILMA KÕIGE …

Tööleht

Lisatud failid
Palun oota